El coneixement d'una tercera llengua és una competència transversal en els títols de grau.

L'avaluació de la comunicació en una tercera llengua requereix paràmetres diferents dels que s'utilitzen en la pròpia llengua.

Recurs per avaluar les exposicions orals en una tercera llengua dels treballs de grau i màster.

Contingut

  • Rúbrica: coneix quins aspectes es poden avaluar quan es fa una exposició en una tercera llengua.
  • Vídeos: observa exposicions orals que són exemple de bona pràctica.
  • Avalua: avalua el teu alumnat i personalitza la rúbrica.