Skip to content

Advanced 2: this information is only available in Catalan

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Curs semipresencial amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria presencial i virtual amb el curs Parla.cat.

 

Total: 75 h 

  • 65 h d'aprenentatge virtual tutorat amb curs Parla.cat
  • 10 h de sessions presencials
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs es completa amb l'examen oficial de llengua catalana de nivell C1.
Requisit

Tenir el nivell de Suficiència 1. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits
3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell C1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
CertificacióCertificat oficial de nivell de suficiència de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Curs 2020-2021

Codi: 15-20/21  Inici-final: 20 d'octubre de 2020 - 04 de febrer de 2020 

Activitat

Sessions

LlocProfessorat

Suficiència 2
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació semipresencial

Dijous, de 14.30 a 16 h

 

20 octubre (presentació compartida amb altres nivells)
12, 26 novembre
10 desembre
21 gener
4 febrer

13 febrer: examen oficial C1

 

Edifici Vèrtex

Campus Nord, BCN

Montse Riera