Skip to content

Advanced 2: this information is only available in Catalan

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència. [+ info]

Informació general

DestinatarisMembres de la UPC
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat.

 

  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 10 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
Requisit

Tenir el nivell de Suficiència 1. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits
3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivellNivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
CertificacióCertificat oficial de nivell de suficiència de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Preu

UPC: 20 € (PDI gratuït)

UPC Alumni Premium: 90 €

Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Grups

Codi: 15-19/20  Inici-final: 15 d'octubre de 2019 - 30 de gener de 2020 

ActivitatSessions presencials

Dia i hora 

sessions presencials

LlocProfessorat

Suficiència 2
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

15 d'octubre, sessió inicial conjunta amb altres nivells

7, 21 de novembre

5, 19 desembre

16 gener

8 febrer (examen oficial)

dimarts 15/10: de 13 a 14.30 h

 

Altres sessions:

dijous de

14:30 a 16 h

1r dia: VS202, aula informàtica

altres dies: VS203

Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona
Montserrrat
Riera