Skip to content

Elementary 2: this information is only available in Catalan

Elemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Ampliar les habilitats orals i escrites en català. Redactar textos no gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer exposicions orals senzilles.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell.

 

 • 64 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
 • 11 h de sessions presencials
 • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
RequisitTenir el nivell elemental 1 o equivalent. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell
  Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
   Certificació

   1. Certificat d'assistència: mínim 80% d’assistència + mínim 60 punts en les activitats Parla.cat + 80% lliurament de textos escrits.

   2. Certificat d’aprofitament: mínim 80% d’assistència + mínim 60 punts en les activitats Parla.cat + 80% lliurament de textos escrits + superació del test final.


   3. Certificat oficial de nivell elemental de llengua catalana (voluntari): en cas de superar l’examen oficial de la CIFALC.
   Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
   110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
   Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
   IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

   2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

   3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
   Matrícula i inscripció

   Informació sobre la matrícula

    

   Formulari d'inscripció

   Grups

   Codi: 42-19/20  Inici-final: 25 de febrer de 2020 - 26 de maig de 2020

   ActivitatSessions
   LlocProfessorat

   Elemental 2

   · 1 sessió presencial introductòria (1 h)

   · 7 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
   · Formació virtual

   Dimarts, 13 h a 14.30 h

    

   25 febrer

   10, 24 març

   14, 28 abril

   12, 26 maig

   9 juny: examen intern

   100 % virtual

   Montse Riera