Skip to content

Intermediate 1: this information is only available in Catalan

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat

  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
Requisit

Tenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B2.1 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat d’aprofitament: mínim 80% de lliuraments dels textos escrits + superació del test final

Aquest certificat té validesa interna (UPC). 
Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Grups

Codi: 43-19/20. Inici-final: 25 de febrer de 2020 - 26 de maig de 2020 

Activitat

Sessions

LlocProfessorat

Intermedi 1
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

Dimarts, de 14.30 a 16 h

 

25 febrer

17, 31 març

21 abril

5, 19 maig

2 juny: examen intern

100 % virtual

Montse Riera