Skip to content

You are here: Home / Learn Catalan / Courses / Fitxes_cursos / Intermediate 1: this information is only available in Catalan

Intermediate 1: this information is only available in Catalan

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.

Informació general

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.
DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua i prova final de superació. 

Total: 75 h

 

  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció 

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-2024

Estiu 2023

Codi: 50-22/23  Inici: 13 de juny de 2023 - Final: 3 d'octubre de 2023 INTENSIU ESTIU
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 1 telepresencial
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

13 de juny, sessió inicial

20, 27 de juny

4, 11, 18, 25 de juliol 

5, 12, 19, 26 de setembre

3 octubre: examen final

Eulàlia Arderiu

Semestre de tardor 2023

Codi: 21-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 25 de gener de 2023
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 1 telepresencial
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), amb prova final

Dijous, de 13 h a 14.30 h

17 d'octubre, sessió compartida amb altres nivells

2, 9, 16, 23, 30 de novembre

7, 14, 21 de desembre

11, 18 de gener

25 de gener: examen final

Maria Serra