Skip to content

Intermediate 2: this information is only available in Catalan

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi. [+ info]

Informació general

DestinatarisMembres de la UPC i persones externes a laUPC
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat.


  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 10 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivellNivell B2 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat oficial de nivell intermedi de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar

PreuUPC: 20 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

 Grups

Codi: 13-19/20  Inici-final: 15 d'octubre de 2019 - 28 de gener de 2020 

ActivitatSessions presencials

Dia i hora

sessions presencials

LlocProfessorat

Intermedi 2
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

15 d'octubre, sessió inicial conjunta amb altres nivells

5, 19 de novembre

3, 17 desembre

14, 28 de gener (examen intern)

8 de febrer: examen oficial

 

Dimarts


15/10: de 13 a 14.30 h

Altres dies: 14:30 - 16 h

1r dia: VS202, aula informàtica

Altres dies: VS203 

Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona

 Montserrat

Riera