Skip to content

Intermediate 2: this information is only available in Catalan

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi. [+ info]

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Curs semipresencial amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria presencial i virtual amb el curs Parla.cat.

 Total: 75 h

  • 65 h d'aprenentatge virtual tutorat amb curs Parla.cat
  • 10 h de sessions presencials
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 1.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivellNivell B2.2 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat oficial de nivell intermedi de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80 % de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar

Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

 Curs 2020-2021

Codi: 13-20/21  Inici-final: 20 d'octubre de 2020 - 02 de febrer de 2021

Activitat

Sessions

LlocProfessorat

Intermedi 2
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació semipresencial

Dimarts, de 14.30 a 16 h

 

20 octubre (presentació compartida amb altres nivells)

 

10, 24 novembre

8, 22 desembre

19 gener

2 febrer: examen final de curs (alternatiu a l'examen oficial B2)


13 febrer: examen oficial B2

Edifici Vèrtex

Campus Nord, BCN

Montse Riera