Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Elemental 1: la información solo está disponible en catalán

Elemental 1: la información solo está disponible en catalán

Elemental 1. Millora de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Ampliar les habilitats orals i escrites en català. Redactar textos no gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer exposicions orals senzilles.

Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs virtual amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.

Total: 75 h

  • 54'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 20'5 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 14 setmanes
És important poder-hi dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Elemental 2.
RequisitBàsic 3 o equivalent. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Més informacióConsultes.
Informació matrícula i inscripció

Formulari d'inscripció

Curs 2022-2023 

Semestre de primavera 2023

Codi: 35-22/23. Inici: 23 de febrer de 2023 - Final: 8 de juny de 2023

ActivitatSessions
Professorat

Elemental 1 virtual
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 13 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dijous, de 13 h a 14.30 h

 

23 de febrer (sessió compartida amb Elemental 2)

9, 16, 23, 30 de març

13, 20, 27 d'abril

4, 11, 18, 25, de maig

1, 8 de juny (examen final)

Maria Serra