Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Elemental 2: la información solo está disponible en catalán

Elemental 2: la información solo está disponible en catalán

Elemental 2. Ampliació de les habilitats orals i escrites

Si t'interessa... Ampliar les habilitats orals i escrites en català. Redactar textos no gaire complexos. Llegir textos sobre temes de la teva especialitat amb un nivell de comprensió satisfactori. Fer exposicions orals senzilles.

Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua i prova final de superació. 

 

Total: 75 h

 • 54'5 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
 • 20'5 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
 • 14 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs Intermedi 1.
RequisitTenir el nivell elemental 1 o equivalent. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivell
  Nivell B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
   Certificació

   1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


   2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.

   Preu
   • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
   • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
   • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
   Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
   IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

   2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

   3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
   Matrícula i inscripció

   Formulari d'inscripció

   Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

   Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

    

   Curs 2023-2024

   Semestre de tardor 2023

   Codi: 20-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 6 de febrer de 2023

   ActivitatSessions
   Professorat

   Elemental 2 telepresencial
   · 1 sessió introductòria (1 h)

   · 13 sessions (1'5 h), amb prova final

   Dimarts, de 14:30 h a 16 h

    

   17 d'octubre (sessió compartida amb Elemental 1)

   31 d'octubre

   7, 14, 21, 28 de novembre

   5, 12, 19 de desembre

   9, 16, 23, 30 de gener

   6 de febrer: examen final

   Maria Serra