Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Intermedio 1: la información solo está disponible en catalán

Intermedio 1: la información solo está disponible en catalán

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.

Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitatCurs virtual amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.
Total: 75 h
  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments + superació examen final.

Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció 

Curs 2022-2023

Semestre de primavera 2023

Codi: 37-22/23  Inici: 28 de febrer de 2023 - Final: 30 de maig de 2023
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 1 virtual
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dimarts, de 13 h a 14.30 h

28 de febrer, sessió compartida amb altres nivells

14, 21, 28 de març

11, 18, 25 d'abril

2, 9, 16, 23 de maig

30 de maig: examen final

Maria Serra