Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Intermedio 2: la información solo está disponible en catalán

Intermedio 2: la información solo está disponible en catalán

Intermedi 2. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Conèixer les estructures gramaticals per expressar-te amb una fluïdesa suficient i una pronunciació prou clara. Ampliar el vocabulari. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell intermedi.

Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs virtual amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.

 Total: 75 h

  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs continua amb el curs de Suficiència 1.
RequisitTenir el nivell elemental. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.
Crèdits3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivellNivell B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació

1. Certificat d'assistència: 80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals.


2. Certificat d’aprofitament80% d’assistència + 65 de puntuació mitjana en les activitats Parla.cat i 80% lliuraments de tasques escrites/orals + superació examen final.


3. Certificat oficial de nivell intermedi de llengua catalana (voluntari): en cas de superar l’examen oficial de la CIFALC.
Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció 

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-24

Semestre de tardor 2023

Codi: 22-23/24  Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 25 de gener de 2024
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 2 virtual
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dijous, de 14:30 h a 16 h

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

2, 9, 16, 23, 30 de novembre

7, 14, 21 de desembre

11, 18 de gener

25 de gener: examen final

 

10 febrer: examen oficial CIFALC

Eulàlia Arderiu
Codi: 28-23/24  Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 23 de gener de 2024
Activitat

Sessions

Professorat
Intermedi 2 virtual
  • 1 sessió introductòria (1 h)
  • 11 sessions (1'5 h), incloent-hi prova final

Dimarts, de 14:30 h a 16 h

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

31 octubre

7, 14, 21, 28 de novembre

5, 12, 19 de desembre

9, 16 de gener

23 de gener: examen final

 

10 febrer: examen oficial CIFALC

Eulàlia Arderiu