Saltar al contenido (pulsar Return)

Suficiencia 2: la información solo está disponible en catalán

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

 

Virtualitzem els cursos de català complint els protocols de seguretat davant la COVID-19.

 

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

Informació general

DestinatarisEstudiantat internacional, doctorands, PDI i PAS visitants de la UPC, UPC Alumni.
Durada i modalitat

Curs virtual amb avaluació contínua i prova final de superació. Tutoria virtual amb el curs Parla.cat.

 

Total: 75 h 

  • 65 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 10 h de sessions virtuals de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs es completa amb l'examen oficial de llengua catalana de nivell C1.
Requisit

Tenir el nivell de Suficiència 1. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits
3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
Equivalència de nivellNivell C1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
CertificacióCertificat oficial de nivell de suficiència de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Preu40 €: PAS i estudiantat de la UPC (PDI gratuït).
110 €: membres d'UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
InscripcióFormulari d'inscripció

Curs 2020-2021

Codi: 37-20/21. Inici: 23 de febrer de 2021 - Final: 10 de juny de 2021

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 2 virtual
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), amb prova final

Dijous, de 14.30 h a 16 h

 

23 de febrer (sessió compartida amb altres nivells)
18 març

8, 22 abril

6, 20 maig

10 juny (repàs)

Montse Riera