Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / Aprende catalán / Oferta de cursos / Suficiencia 2: la información solo está disponible en catalán

Suficiencia 2: la información solo está disponible en catalán

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

Informació general

DestinatarisEstudiants i PDI de centres propis i PAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Curs 49_22/23: només PDI
Durada i modalitat

Curs telepresencial amb avaluació contínua 

Total: 75 h 

  • 57'5 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
  • 17'5 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals. Aquest curs es completa amb l'examen oficial de llengua catalana de nivell C1.
Requisit

Tenir el nivell de Suficiència 1. Per sol·licitar una prova de nivell, cal escriure un correu a demana.slt@upc.edu.

Crèdits
3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen).
4 ECTS amb el certificat oficial de suficiència de llengua catalana
Equivalència de nivellNivell C1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Certificació

Aquest curs condueix a l'obtenció del Certificat oficial de nivell suficiència de llengua catalana (voluntari) de la CIFALC.

 

Requisits per presentar-se a l'examen:

  • 80% d’assistència al curs
  • 65 de puntuació mínima mitjana en les activitats Parla.cat
  • 80% lliuraments de tasques escrites/orals
Preu
  • Estudiants de centres propis i PAS de la UPC: 60 €.
  • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
  • UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 145 €.
Pagament1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció

Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria.

Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent.

Curs 2023-2024

Estiu 2023

Codi: 49-22/23. INTENSIU ESTIU Inici: 22 de juny de 2023 - Final: 22 de setembre de 2023
Destinataris: només PDI

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h)

Dijous 22 de juny, 13 h (sessió compartida)


Dimarts divendres, de 14.30 h a 16 h

30 de juny

4, 7, 14, 18, 21 de juliol

8, 12, 15, 19 de setembre

22 de setembre

Rosa Grau
Semestre de tardor 2023

Codi: 25-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 25 de gener de 2024

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h)

Dijous, de 13 a 14:30 h

 

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

2, 9, 16, 23, 30 de novembre

7, 14, 21 de desembre

11, 18, 25 de gener

 

10 de febrer: examen oficial CIFALC

Helena Borrell

 

Codi: 26-23/24. Inici: 17 d'octubre de 2023 - Final: 25 de gener de 2024

ActivitatSessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial
· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1'5 h)

Dijous, de 15 a 16:30 h

 

17 d'octubre (sessió compartida amb altres nivells)

2, 9, 16, 23, 30 de novembre

7, 14, 21 de desembre

11, 18, 25 de gener

 

10 de febrer: examen oficial CIFALC

Lea Feliu