Llistat alfabètic

S'han trobat 43 resultats.

(CA) avaluació formativa
(ES) evaluación formativa
(EN) formative assessment; formative evaluation
(FR) évaluation formative
Avaluació a partir de la qual s'obtenen uns resultats que permeten revisar o modificar un procés d'aprenentatge, en diversos moments d'aquest procés. Amb avaluació formativa, l'estudiant pren consciència del punt on es troba dins del seu procés d'aprenentatge, i el professor verifica com es desenvolupa aquest procés, quins aspectes cal canviar o quins mètodes produeixen millors resultats.
(CA) avaluació institucional
(ES) evaluación institucional
(EN) institutional assessment; institutional evaluation
(FR) évaluation des établissements
Procés pel qual es diagnostica una titulació amb la finalitat d'obtenir la descripció raonada dels seus punts forts i dèbils, així com una proposta de plans de millora, tot orientat a la presa de decisions. (Font: GLOSUJI)
(CA) avaluació sumatòria f
(ES) evaluación sumativa
(EN) summative evaluation
(FR) évaluation sommative