Llistat alfabètic

S'han trobat 37 resultats.

(ES) ABP [sigla]
sin. aprendizaje basado en problemas
(CA) ABP [sigla]; aprenentatge basat en problemes
(EN) PBL [sigla]; problem-based learning
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en el qual l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(ES) acceso a la educación superior
(CA) accés a l'educació superior
(EN) access to higher education
(FR) accès à l'enseignement supérieur
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el seu possible ingrés a l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) acreditación
(CA) acreditació
(EN) accreditation
(FR) accréditation
Procés amb què es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits d'assegurament de la qualitat prèviament establerts. (Font: GLOSUJI)
(ES) acumulación de créditos
(CA) acumulació de crèdits
(EN) credit accumulation
(FR) accumulation de crédits
(GA) acumulación de créditos
En un sistema en què els crèdits equivalen a hores lectives i de treball, obtenció de crèdits mitjançant l'assoliment d'uns coneixements que han estat sotmesos a una avaluació.
(ES) admisión en la educación superior
(CA) admissió a l'educació superior
(EN) admission to higher education
(FR) admission à l'enseignement supérieur
Acció de permetre que un candidat qualificat accedeixi als estudis d'educació superior en una institució determinada i/o en un programa determinat. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
sin. ANECA [sigla]
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(EN) ANECA [sigla]; National Agency for Quality Assessment and Accreditation
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne; ANECA [sigla]
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(ES) Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
sin. AQU Catalunya
(CA) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; AQU Catalunya
(EN) AQU Catalunya; Quality Assurance Agency for the University System in Catalonia
Consorci creat el 26 d'octubre de 1996 amb l'objectiu de promoure la millora de la qualitat en el sistema universitari català mitjançant l'avaluació institucional de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments. Aquestes finalitats orienten la seva adequació a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua dels seus processos, en el marc de l'espai europeu d'educació superior. (Font: www.aqucatalunya.org)
Nota: Abans el seu nom era Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.
(ES) AIPU [sigla]
sin. Asociación Internacional de Pedagogía Universitaria
(CA) AIPU [sigla]; Associació Internacional de Pedagogia Universitària
(EN) AIPU [sigla]; International Association of University Pedagogy
(FR) AIPU [sigla]; Association Internationale de Pédagogie Universitaire
Associació creada el 1980 per afavorir el desenvolupament de la pedagogia universitària des d'una perspectiva de col·laboració internacional, que agrupa els països en tres zones geogràfiques: Àfrica, Amèrica (Nord, Centre i Sud) i Europa. També organitza nombrosos esdeveniments i publica la revista "Res academica", centrada en l'àmbit de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(ES) ámbito de estudio
(CA) àmbit d'estudi
(EN) study area
(FR) domaine d'études
Cadascun dels camps en què es classifiquen les titulacions universitàries segons la formació que es dóna i l'especialització. (Font: GLOSUGENCAT)
(ES) análisis de situación
(CA) anàlisi de situació
(EN) stocktaking
Valoració que fa una institució de la situació actual d'un procés pel que fa a l'assoliment d'èxits i d'objectius. En el context de l'EEES, es refereix a l'anàlisi dels diferents graus d'implementació dels objectius establerts pel procés de Bolonya.
(ES) ANECA [sigla]
sin. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(EN) ANECA [sigla]; National Agency for Quality Assessment and Accreditation
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne; ANECA [sigla]
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(ES) aprendizaje activo
(CA) aprenentatge actiu m
(EN) action learning; active learning
(FR) apprentissage actif; apprentissage par la pratique; apprentissage pratique
(ES) aprendizaje autodirigido
sin. aprendizaje autónomo; aprendizaje autorregulado
(CA) aprenentatge autodirigit; aprenentatge autònom; aprenentatge autoregulat
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(ES) aprendizaje autónomo
sin. aprendizaje autodirigido; aprendizaje autorregulado
(CA) aprenentatge autodirigit; aprenentatge autònom; aprenentatge autoregulat
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(ES) aprendizaje autorregulado
sin. aprendizaje autodirigido; aprendizaje autónomo
(CA) aprenentatge autodirigit; aprenentatge autònom; aprenentatge autoregulat
(EN) autonomous learning; self-directed learning; self-regulated learning
(FR) apprentissage autodirigé; apprentissage autonome; apprentissage autorégulateur
Aprenentatge en què l'estudiant realitza el treball acadèmic amb llibertat i independència: fixa els seus objectius d'acord amb les seves necessitats i interessos, planifica la pròpia tasca (temps, espai i ritme), i també ha d'efectuar l'autoavaluació. La funció del docent és facilitar l'aprenentatge, tot propiciant el clima i les condicions més adequades i posant a l'abast de l'estudiant els recursos i els materials necessaris perquè assoleixi els objectius. Implica un tipus d'aprenentatge actiu, no directiu, significatiu i centrat en l'alumne. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquests tres termes sovint s'utilitzen com a sinònims, cadascun d'ells posa èmfasi en un aspecte concret de l'aprenentatge: l'"aprenentatge autodirigit", en la definició dels objectius; l'"aprenentatge autònom", en la manera d'abordar aquests objectius; i l'"aprenentatge autoregulat", en la autoavaluació i correcció de la metodologia, si cal, durant el procés d'aprenentatge.
(ES) aprendizaje basado en problemas
sin. ABP [sigla]
(CA) ABP [sigla]; aprenentatge basat en problemes
(EN) PBL [sigla]; problem-based learning
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en el qual l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(ES) aprendizaje basado en proyectos
(CA) aprenentatge basat en projectes
(EN) project-based learning
(FR) apprentissage par projets
Aprenentatge que consisteix en què grups organitzats d'estudiants desenvolupin projectes. Els seus objectius són: integrar coneixements i habilitats de diferents àrees, desenvolupar habilitats intel·lectuals d'alt nivell, promoure l'aprenentatge i el treball independents, així com el treball en equip i l'autoavaluació. (Font: GLOSUIB)
(ES) aprendizaje colaborativo
sin. aprendizaje cooperativo
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(EN) collaborative learning; cooperative learning
(FR) apprentissage collaboratif; apprentissage coopératif
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)
(ES) aprendizaje combinado
sin. aprendizaje mixto; aprendizaje semipresencial
(CA) aprenentatge mixt; aprenentatge semipresencial
(EN) blended learning
(FR) apprentissage mixte
Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació. (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que el terme "aprenentatge semipresencial" s'utilitza molt, es tendeix a establir i prioritzar l'ús del terme "aprenentatge mixt", ja que l'adjectiu "semipresencial" parteix d'un plantejament tradicional d'estudis presencials.
(ES) aprendizaje cooperativo
sin. aprendizaje colaborativo
(CA) aprenentatge col·laboratiu; aprenentatge cooperatiu
(EN) collaborative learning; cooperative learning
(FR) apprentissage collaboratif; apprentissage coopératif
Aprenentatge que considera l'actuació personal vinculada a la d'altres persones amb qui es participa en un procés formatiu. Sol requerir la presència de cinc elements: la interdependència positiva (ningú no pot assolir els seus objectius si no els assoleixen la resta de membres del grup), la interacció, l'assumpció de responsabilitats individuals, el desenvolupament de les habilitats del grup i de les relacions interpersonals i la reflexió sobre el treball del grup. (Font: web de la UAB)