Llistat alfabètic

S'han trobat 3 resultats.

(FR) biographie langagière
sin. biographie linguistique
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(EN) language biography
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha realitzat, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(FR) biographie linguistique
sin. biographie langagière
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(EN) language biography
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha realitzat, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(FR) bourse
(CA) beca
(ES) beca
(EN) grant; scholarship
Quantitat de diners que es concedeix a un estudiant per pagar les taxes universitàries de matrícula i/o cobrir despeses personals (habitatge, llibres, etc.). Les beques poden ser atorgades per institucions públiques, fundacions o empreses privades. (Font: GLOSUdG)