Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(CA) garantia de la qualitat
sin. assegurament de la qualitat
(ES) aseguramiento de la calidad; garantía de la calidad
(EN) QA; quality assurance
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(CA) grau
sin. estudis de grau
(ES) estudios de grado; grado
(EN) undergraduate courses
(GA) estudos de grao; grao
Estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol de grau i que, d'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, hauran de tenir una extensió d'entre 180 i 240 crèdits ECTS. Amb els estudis de grau, l'estudiant ha de rebre una formació general bàsica de l'àrea de coneixement de la titulació i una preparació adequada per a l'exercici professional. (Font: web del MEC)
(CA) guia docent de la matèria
(ES) guía docente de la materia
(EN) subject guide
(FR) guide d'enseignement de la matière
(GA) guía docente da materia
Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'alumne sobre la manera en què es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un prerequisit.
(CA) guia docent de la titulació
(ES) guía docente de la titulación
(EN) course guide
(FR) guide d'enseignement du diplôme
(GA) guía docente da titulación
Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la institució i titulació, i una descripció detallada de cadascuna de les matèries que els componen. En el procés de convergència, la guia constitueix el dispositiu clau i comú per garantir la presentació clara de l'oferta formativa de cada titulació i la mobilitat de l'estudiantat. (Font: GLOSUJI)