Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(ES) garantía de la calidad
sin. aseguramiento de la calidad
(CA) assegurament de la qualitat; garantia de la qualitat
(EN) QA; quality assurance
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(ES) grado
sin. estudios de grado
(CA) estudis de grau; grau
(EN) undergraduate courses
(GA) estudos de grao; grao
Estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol de grau i que, d'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, hauran de tenir una extensió d'entre 180 i 240 crèdits ECTS. Amb els estudis de grau, l'estudiant ha de rebre una formació general bàsica de l'àrea de coneixement de la titulació i una preparació adequada per a l'exercici professional. (Font: web del MEC)
(ES) guía docente de la materia
(CA) guia docent de la matèria
(EN) subject guide
(FR) guide d'enseignement de la matière
(GA) guía docente da materia
Recurs elaborat pel professor de cada matèria amb l'objectiu d'informar l'alumne sobre la manera en què es desenvoluparà la docència i l'aprenentatge de la matèria. Generalment, conté les dades d'identificació de la matèria, els objectius, la càrrega lectiva, els continguts, la metodologia, els criteris d'avaluació, la bibliografia i altra informació rellevant, com ara les habilitats o competències que s'adquiriran o que són un prerequisit.
(ES) guía docente de la titulación
(CA) guia docent de la titulació
(EN) course guide
(FR) guide d'enseignement du diplôme
(GA) guía docente da titulación
Document que presenta uns estudis de forma global, incloent-hi una descripció general de la institució i titulació, i una descripció detallada de cadascuna de les matèries que els componen. En el procés de convergència, la guia constitueix el dispositiu clau i comú per garantir la presentació clara de l'oferta formativa de cada titulació i la mobilitat de l'estudiantat. (Font: GLOSUJI)