Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(FR) habiletés
(CA) habilitats
(ES) habilidades
(EN) skills
Conjunt de destreses que mostren les diferents competències adquirides en un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
Nota: Sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques" indistintament.
(FR) harmonisation
(CA) harmonització
(ES) armonización
(EN) tuning
En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l'educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)
(FR) heure-contact
(CA) hora de contacte; hora presencial
(ES) hora de contacto; hora presencial
(EN) contact hour
Període de 45 a 60 minuts de docència presencial, durant el qual s'estableix un contacte o la cooperació entre un membre del professorat i un alumne o un grup d'alumnes. (Font: GLOSTUNESE)
(FR) homologation
(CA) homologació
(ES) homologación
(EN) homologation
(GA) homologación
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’un títol estranger com a títol oficial o nivell acadèmic de l’estructura dels estudis d’educació superior de l’Estat espanyol. En el primer cas, es reconeix oficialment que el títol estranger equival a un títol del Registre d’Universitats, Centres i Títols de l’Estat espanyol. En el segon cas, aquest reconeixement atorga al títol estranger els mateixos efectes del nivell acadèmic al qual s’homologa. (Font: Web UPC)