Llistat alfabètic

S'han trobat 2 resultats.

(FR) indicateur
(CA) indicador
(ES) indicador
(EN) indicator
Variable qualitativa o quantitativa que serveix per mesurar empíricament el nivell d'assoliment dels objectius fixats prèviament amb relació als diferents criteris que es valoren en un programa determinat. Cada criteri es pot valorar amb un o diversos indicadors associats. Existeixen diferents tipus d'indicadors:
- Indicadors econòmics (que s'ajusten i tenen en compte els pressupostos).
- Indicadors d'eficiència (productivitat real o resultat per unitat d'entrada).
- Indicadors d'eficàcia (grau de consecució dels objectius). (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(FR) ISIC [sigla]
sin. carte d'étudiant internationale
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(EN) International Student Identity Card; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a estudiants fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en bitllets, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior a les successives reunions, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.