Llistat alfabètic

S'han trobat 1 resultats.

(ES) juicios de valor
(CA) judicis de valor
(EN) value judgements
(FR) jugements de valeur
Valoracions crítiques de la situació en què es troba una unitat avaluada amb relació al protocol d'avaluació, certificació o acreditació, basades en evidències. Són elements imprescindibles en els informes d'avaluació externa i d'auditoria. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)