Llistat alfabètic

S'han trobat 7 resultats.

(EN) National Accreditation Committee
sin. CNA [sigla]
(CA) CNA [sigla]; Comitè Nacional d'Acreditació
(ES) CNA [sigla]; Comité Nacional de Acreditación
(FR) Comité Nationale d'Accréditation
Òrgan assessor de l'ANECA, format per persones de prestigi reconegut dels diversos àmbits relacionats amb l'educació superior, que té com a comesa essencial avaluar i validar el procés d'acreditació dissenyat pels grups de treball del Programa d'acreditació de l'ANECA. (Font: GLOSUJI)
(EN) National Agency for Quality Assessment and Accreditation
sin. ANECA [sigla]
(CA) Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació; ANECA [sigla]
(ES) Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación; ANECA [sigla]
(FR) Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Catalogne; ANECA [sigla]
Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de la competitivitat del sistema universitari. L'ANECA va ser creada pel Ministeri d'Educació i Ciència després de l'autorització del Consell de Ministres del 19 juliol de 2002. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, l'ANECA presentarà al ministeri que tingui les competències en matèria d'universitats i al Consell d'Universitats els informes necessaris sobre els processos d'avaluació, certificació i acreditació a l'Estat espanyol, i podrà sol·licitar o prestar col·laboració als òrgans d'avaluació de cada comunitat autònoma. (Font: GLOSUJI; BOE)
Per a més informació, vegeu www.aneca.es
(EN) National Qualifications Framework
sin. NQF
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(ES) marco nacional de cualificaciones; MNC
(FR) cadre national de(s) qualifications; CNQ
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) National Unions of Students in Europe
sin. ESIB [sigla]
(CA) ESIB [sigla]; Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
(ES) ESIB [sigla]; Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(FR) ESIB [sigla]; Unions nationales des étudiants d'Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països, i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(EN) National University Teaching Network
sin. RED-U [sigla]
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(EN) notional learning time
(CA) temps d'aprenentatge conceptual
(ES) tiempo de aprendizaje conceptual
(FR) temps d'apprentissage conceptuel
Mitjana d'hores que necessita un estudiant per assolir els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(EN) NQF
sin. National Qualifications Framework
(CA) marc nacional de qualificacions; MNQ
(ES) marco nacional de cualificaciones; MNC
(FR) cadre national de(s) qualifications; CNQ
(DA) Nationale Qualifikationsrahmen; NQR
Classificació única, en un àmbit estatal o en un sistema educatiu, que serveix perquè totes les qualificacions i altres fites educatives en l'educació superior puguin ser descrites i comparades d'una manera coherent, fins i tot internacionalment, i que defineix les relacions entre les titulacions de l'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)