Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(EN) recognition of prior learning
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos
(FR) reconnaissance des acquis
Reconeixement oficial d'habilitats, coneixements i competències obtinguts amb l'experiència laboral, la formació no oficial i l'experiència vital. (Font: GLOSCBERLIN)
(EN) RED-U [sigla]
sin. National University Teaching Network
(CA) RED-U [sigla]; Xarxa Estatal de Docència Universitària
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(EN) research freedom
(CA) llibertat de recerca
(ES) libertad de investigación
(FR) liberté de recherche
Exercici del dret a la lliure utilització dels principis metodològics, l'elecció dels objectius pertinents i la difusió dels resultats obtinguts a la activitat investigadora. (Font: web de la UNILEON)
(EN) resit examination
(CA) examen de recuperació
(ES) examen de recuperación
(FR) examen de rattrapage
Examen addicional que poden realitzar els estudiants que no han tingut la possibilitat de fer l'anterior examen en el seu moment o que no el van aprovar. (Font: GLOSUdG)