Llistat alfabètic

S'han trobat 8 resultats.

(FR) temps d'apprentissage conceptuel
(CA) temps d'aprenentatge conceptual
(ES) tiempo de aprendizaje conceptual
(EN) notional learning time
Mitjana d'hores que necessita un estudiant per assolir els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(FR) thèse de doctorat
(CA) tesi; tesi doctoral
(ES) tesis; tesis doctoral
(EN) doctoral thesis
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(FR) transparence
(CA) transparència
(ES) transparencia
(EN) transparency
Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels distints agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació. (Font: GLOSUJI)
(FR) transversalité
(CA) transversalitat
(ES) transversalidad
(EN) transversality
Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora en els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats aprenentatges vitals, integradors i significatius, dirigits a la millora de la qualitat de vida individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. (Font: Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad; http://www.mep.go.cr/DescargasHTML/Curricular/doc/MatematicaEducDiversif.doc)
(FR) travail de cours
(CA) treball de curs
(ES) trabajo de curso
(EN) coursework
Conjunt de cursos impartits, tutories i d'altres tasques acadèmiques que són una preparació per a un futur treball independent. (Font: GLOSUdG)
(FR) travail de groupe
(CA) treball de grup
(ES) trabajo de grupo
(EN) group project
Treball que desenvolupa i completa un grup d'estudiants de manera cooperativa. Aquesta feina pot ser avaluada tant individualment com en grup. (Font: GLOSUdG)
(FR) troisième cycle
(CA) tercer cicle
(ES) tercer ciclo
(EN) third cycle
Cicle que es correspon amb els estudis de doctorat dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol de doctor o doctora, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) type de crédit
(CA) tipus de crèdit
(ES) tipo de crédito
(EN) credit type
Indicador de l'estatus del curs que s'imparteix dins d'un programa d'estudis, i que pot ser bàsic -troncal- (unitat d'estudi principal), relacionat -obligatori- (unitat que dóna suport) i menor -optatiu o de lliure elecció- (unitat de curs optatives). (Font: GLOSTUNESE)