Llistat alfabètic

S'han trobat 4 resultats.

(CA) UNESCO-CEPES
sin. Centre Europeu per a l'Educació Superior
(ES) Centro Europeo para la Educación Superior; UNESCO-CEPES
(EN) European Centre for Higher Education; UNESCO-CEPES
(FR) Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur; UNESCO-CEPES
Membre consultiu del grup de seguiment del procés de Bolonya, en el marc de la Unesco, des de setembre de 2003. Algunes de les seves funcions són les següents:
- Dur a terme projectes rellevants per al desenvolupament i la reforma de l'educació superior, específicament, seguint la Conferència Mundial de la Unesco en Educació Superior (1998) i el procés de Bolonya, i donant suport a la creació de l'espai europeu d'educació superior.
- Proporcionar serveis de consultoria.
- Promoure polítiques de desenvolupament i recerca de l'educació superior i servir com a fòrum per a la discussió de temes importants en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.cepes.ro
(CA) Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
sin. ESIB [sigla]
(ES) ESIB [sigla]; Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(EN) ESIB [sigla]; National Unions of Students in Europe
(FR) ESIB [sigla]; Unions nationales des étudiants d'Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països, i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(CA) unitat tècnica de qualitat
(ES) unidad técnica de calidad
(EN) technical quality assurance unit
(FR) unité technique de qualité
(GA) unidade técnica de calidade
Òrgan d'una universitat encarregat de donar suport i assessorament tècnic a una unitat en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que es duen a terme en la institució. (Font: GLOSUJI)
(CA) universitat
(ES) universidad
(EN) university
(FR) université
(GA) universidade
Institució d'educació i de recerca formada per facultats, escoles, instituts i altres centre i serveis, on s'imparteixen els estudis superiors i s'atorguen els títols corresponents. D'acord amb el nou context d'educació superior, cal que les universitats esdevinguin un motor de desenvolupament social i econòmic, a més de ser un motor de desenvolupament del coneixement i un transmissor esencial de valors. Per aquesta raó, un dels eixos principals de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i dels objectius de l'EEES, és potenciar la implicació de les universitats en el procés de resposta a les demandes de la societat i del sistema productiu. La universitat no ha de limitar-se únicament a la transmissió de coneixement, sinó que també ha de generar opinió, demostrar el seu compromís amb el progrés social i esdevenir un exemple per a la societat.