Llistat alfabètic

S'han trobat 1 resultats.

(ES) viabilidad académica
(CA) viabilitat acadèmica f
D'acord amb la proposta de Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster (21/12/2006), del Ministeri d'Educació i Ciència, possibilitat de cursar els estudis en el temps previst amb una dedicació per part dels estudiants de temps complet. És un criteri que cal tenir molt present a l'hora de dissenyar els plans d'estudis i que és clau per a l'aprovació dels títols.