Llistat alfabètic

S'han trobat 3 resultats.

(EN) work placement
sin. practicals
(CA) pràcticum; pràctiques
(ES) prácticas; prácticum
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(EN) workload
(CA) càrrega de treball
(ES) carga de trabajo
(FR) charge de travail
(GA) carga de traballo
Conjunt de les activitats formatives exigides per a la consecució dels objectius d'aprenentatge previstos. En el disseny de les matèries, és el temps en què és previsible que la majoria de l'estudiantat obtingui els resultats dels aprenentatges exigits. Inclou l'assistència a classes, seminaris, estudi personal, preparació i realització d'exàmens, etc. En un programa d'estudis durant un curs acadèmic a Europa (de 36 a 40 setmanes per any), la càrrega de treball equival a 60 crèdits (cada crèdit representa de 24 a 30 hores de treball). (Font: GLOSUJI)
Nota: Tot i que aquest terme sol fer referència a la "càrrega de treball de l'estudiantat", també es parla de la "càrrega de treball del professorat" ("teacher workload"), que pot incloure la impartició de classes, preparació de nou material, correcció d'exercicis o proves, atenció a les consultes dels estudiants, coordinació del curs, preparació d'exercicis i examens, lectura de projectes, etc.
(EN) workshop
(CA) taller de treball
(ES) taller de trabajo; trabajo en grupo
(FR) atelier de travail
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)