Llistat alfabètic

S'han trobat 25 resultats.

(CA) adjunt a Gerència / adjunta a Gerència Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) adjunto a Gerencia / adjunta a Gerencia
(EN) assistant general manager Escoltar Descarregar
(CA) administrador / administradora Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) administrador / administradora
(EN) administrator Escoltar Descarregar
(CA) administratiu / administrativa Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) administrativo / administrativa
(EN) administrative officer Escoltar Descarregar
(CA) Agència d'Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica Escoltar Descarregar [Altres]
(ES) Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(EN) Accreditation Agency for Research, Development and Technological Innovation Escoltar Descarregar
AIDIT
(CA) Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments [Centres i grups de recerca]
(ES) Agricultura Sostenible y Calidad de los Alimentos
(EN) Sustainable Agriculture and Food Quality
ASQUAS
(CA) Algorísmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals [Centres i grups de recerca]
(ES) Algoritmia, Bioinformática, Complejidad y Métodos Formales
(EN) Algorithms, Bioinformatics, Complexity and Formal Methods
ALBCOM
(CA) Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis de Bioseñales para la Rehabilitación y la Terapia
(EN) Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy
BIOART
(CA) Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis de Datos Complejos para las Decisiones Empresariales
(EN) Analysis of Complex Data for Business Decisions
ADBD
(CA) Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis y Tecnologìa de Estructuras y Materiales
(EN) Analysis and Technology of Structures and Materials
ATEM
(CA) Anàlisi Matricial i Teoria Discreta del Potencial [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Matricial i Teoría Discreta del Potencial
(EN) Matrix Analysis and Discrete Potential Theory
MAPTHE
(CA) Anàlisi Numèrica i Computació Científica [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Numérico y Computación Científica
(EN) Numerical Analysis and Scientific Computation
ANiComp
(CA) Anàlisis Crítiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura i Ciudad
(EN) Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City
ACM
(CA) Àrea Acadèmica [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área Académica
(EN) Academic Area
AA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Àrea d'Economia i Serveis [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Economía y Servicios
(EN) Accounts, Finance and Services Area
(CA) Àrea de Personal i Organització [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Personal y Organización
(EN) Staff and Organisation Area
(CA) Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales
(EN) Planning, Quality and Cross-Disciplinary Programmes Area
APQPT
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Àrea de Recerca i Transferència/CTT [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Investigación y Transferencia/CTT
(EN) Research and Transfer Area/CTT
ART/CTT
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Àrea de Serveis Jurídics [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Servicios Jurídicos
(EN) Legal Services Area
(CA) Arquitectura de Computadors d'Altes Prestacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura de Computadores de Altas Prestaciones
(EN) High Performance Computer Architecture
ACAP
(CA) Arquitectura, Ciutat i Cultura, una Perspectiva Antropològica de l'Espai Construït i Habitat [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura, Ciudad y Cultura, una Perspectiva Antropológica del Espacio Construido y Habitado
(EN) Architecture, Cities and Culture: An Anthropological Perspective on Built and Inhabited Space
ACC