Llistat alfabètic

S'han trobat 28 resultats.

(CA) Àrea de Serveis Jurídics i Avaluació de Riscos [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Servicios Jurídicos y Evaluación de Riesgos
(EN) Legal Services and Risk Assessment Area
(CA) Arquitectura de Computadors d'Altes Prestacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura de Computadores de Altas Prestaciones
(EN) High Performance Computer Architecture
ACAP
(CA) Arquitectura, Ciutat i Cultura, una Perspectiva Antropològica de l'Espai Construït i Habitat [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura, Ciudad y Cultura, una Perspectiva Antropológica del Espacio Construido y Habitado
(EN) Architecture, Cities and Culture: An Anthropological Perspective on Built and Inhabited Space
ACC
(CA) Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) Architecture, Energy and Environment
AIEM
(CA) Arquitectura: Representació i Modelatge [Centres i grups de recerca]
(ES) Arquitectura: Representación y Modelado
(EN) Architecture: Representation and Modelling
AR&M
(CA) aula d'empresa [Termes generals]
(ES) aula de empresa
(EN) company classroom
(CA) Aula Ernesto Colman en Formació i Recerca en Odontologia. Fundación Vitaldent-UPC [Càtedres:Aules]
(ES) Aula Ernesto Colman en Formación e Investigación en Odontología. Fundación Vitaldent-UPC
(EN) Ernesto Colman Classroom in Odontology Education and Research. Vitaldent Foundation-UPC
(CA) Aula Mecalux-UPC d'Automatismes i Innovació per a la Logística [Càtedres:Aules]
(ES) Aula Mecalux-UPC de Automatismos e Innovación para la Logística
(EN) Mecalux-UPC Classroom in Automatisms and Innovation for Logistics
Nota: Aquesta fitxa s'ha afegit després de l'aprovació de la nomenclatura per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern.