Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) adjunct lecturer [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. adjunct professor
(CA) professor associat / professora associada
(ES) profesor asociado / profesora asociada
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "adjunct professor".
(EN) adjunct professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. adjunct lecturer
(CA) professor associat / professora associada
(ES) profesor asociado / profesora asociada
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "adjunct professor".
(EN) administrative and service unit [Termes generals]
(CA) unitat d'administració i serveis
(ES) unidad de administración y servicios
(EN) administrative officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) administratiu / administrativa
(ES) administrativo / administrativa
(EN) administrative officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) responsable administratiu / responsable administrativa
(ES) responsable administrativo / responsable administrativa
(EN) Administrative Procurement and Purchasing Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Contractació Administrativa i Compres
(ES) Servicio de Contratación Administrativa y Compras
SCAC
(EN) administrative staff [Denominació no vigent]
(CA) personal d'administració i serveis
(ES) personal de administración y servicios
PAS
Nota: Denominació no vigent. Vegeu PTGAS
(EN) Administrative Staff and Organisation Area [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització
(ES) Área de Personal de Administración y Servicios y Organización
APASO
Nota: Anteriorment Àrea de Personal i Organització (APO).
(EN) Administrative Staff Service [Denominació no vigent]
(CA) Servei de PAS
(ES) Servicio de PAS
SPAS
Nota: Actualment aquest servei s'anomena "Servei de Personal (SP)".
(EN) administrator [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) administrador / administradora
(ES) administrador / administradora
(EN) Advanced Broadband Communications Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
(ES) Centro de Comunicaciones Avanzadas de Banda Ancha
CCABA
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Advanced Control of Energy Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Control Avançat de Sistemes d'Energia
(ES) Control Avanzado de Sistemas de Energía
ACES
(EN) Advanced Control Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Avançats de Control
(ES) Sistemas Avanzados de Control
SAC
(EN) Advanced Industrial Polymers and Technological Biopolymers [Centres i grups de recerca]
(CA) Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics
(ES) Polímeros Industriales Avanzados y Biopolímeros Tecnológicos
POL
(EN) Advanced Network Architectures Lab [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes
(ES) Centro de Investigación de Arquitecturas Avanzadas de Redes
CRAAX
(EN) Advanced Nuclear Technologies Research Group [Centres i grups de recerca]
sin. ANT [sigla]
(CA) ANT [sigla]; Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades
(ES) ANT [sigla]; Grupo de Investigación en Tecnologías Nucleares Avanzadas
(EN) Aeronautical and Space Science Research [Centres i grups de recerca]
sin. CRAE [sigla]
(CA) Centre de recerca de l'Aeronàutica i de l'Espai; CRAE [sigla]
(ES) Centro de Investigación de la Aeronáutica y del Espacio; CRAE [sigla]
(EN) affiliated entity [Termes generals]
(CA) entitat adscrita
(ES) entidad adscrita
(EN) affiliated research institute [Termes generals]
(CA) institut de recerca adscrit
(ES) instituto de investigación adscrito
(EN) affiliated school [Termes generals]
(CA) centre adscrit
(ES) centro adscrito