Llistat alfabètic

S'han trobat 124 resultats.

(EN) bachelor's degree in Civil Engineering Technologies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports
(ES) grado en Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos
Nota: Aquest grau s'imparteix des del curs 2020-2021.
(EN) bachelor's degree in Construction Engineering [Estudis:Estudis no vigents]
(CA) grau en Enginyeria de la Construcció
(ES) grado en Ingeniería de la Construcción
Vegeu "Grau en Enginyeria d'Obres Públiques".
(EN) bachelor's degree in Culinary and Gastronomic Sciences [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques
(ES) grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas
(EN) bachelor's degree in Digital Design and Multimedia Technologies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
(ES) grado en Diseño Digital y Tecnologías Multimedia
(EN) bachelor's degree in Economics and Statistics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Economia-Estadística
(ES) grado en Economía-Estadística
(EN) bachelor's degree in Electrical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Elèctrica
(ES) grado en Ingeniería Eléctrica
(EN) bachelor's degree in Electronic Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Electrònica
(ES) grado en Ingeniería Electrónica
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
(EN) bachelor's degree in Electronic Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
(EN) bachelor's degree in Energy and Mining Resource Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners
(ES) grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros
Nota: El grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners substitueix el grau en Enginyeria de Recursos Minerals (any acadèmic 2012-2013).
(EN) bachelor's degree in Energy Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de l'Energia
(ES) grado en Ingeniería de la Energía
(EN) bachelor's degree in Engineering Physics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Física
(ES) grado en Ingeniería Física
(EN) bachelor's degree in Environmental Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Ambiental
(ES) grado en Ingeniería Ambiental
Nota: Aquest grau s'imparteix des del curs 2020-2021.
(EN) bachelor's degree in Food Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Alimentària
(ES) grado en Ingeniería Alimentaria
(EN) bachelor's degree in Geological and Environmental Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
(ES) grado en Ingeniería Geológica y Ambiental
Nota: Nou grau interuniversitari UPC-UB per al curs acadèmic 2018-2019.
(EN) bachelor's degree in Geological Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Geològica
(ES) grado en Ingeniería Geológica
(EN) bachelor's degree in Geomatics Engineering and Surveying [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
(ES) grado en Ingeniería Geomática y Topografía
(EN) bachelor's degree in ICT Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes TIC
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas TIC
(EN) bachelor's degree in Industrial Design and Product Development Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
(ES) grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
(EN) bachelor's degree in Industrial Electronics and Automatic Control Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
(ES) grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
(EN) bachelor's degree in Industrial Scheduling Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Organització Industrial
(ES) grado en Ingeniería de Organización Industrial