Llistat alfabètic

S'han trobat 124 resultats.

(EN) Barcelona School of Agricultural Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
(ES) Escuela Superior de Agricultura de Barcelona
ESAB
(EN) Barcelona School of Architecture [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
(ES) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
ETSAB
(EN) Barcelona School of Building Construction [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
(ES) Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
EPSEB
(EN) Barcelona School of Civil Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
ETSECCPB
(EN) Barcelona School of Industrial Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
ETSEIB
(EN) Barcelona School of Industry Consortium [Entitats vinculades]
(CA) Consorci Escola Industrial de Barcelona
(ES) Consorcio Escuela Industrial de Barcelona
CEIB
Nota (12-05-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Barcelona School of Informatics [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat d'Informàtica de Barcelona
(ES) Facultad de Informática de Barcelona
FIB
(EN) Barcelona School of Nautical Studies [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Facultat de Nàutica de Barcelona
(ES) Facultad de Náutica de Barcelona
FNB
(EN) Barcelona School of Telecommunications Engineering [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
(ES) Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
ETSETB
(EN) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación
(ES) Barcelona Supercomputing CenterCentro Nacional de Supercomputación
BSC-CNS
(EN) Barcelona Urbanism Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Urbanisme de Barcelona
(ES) Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
LUB
(EN) basic subjects [Termes generals]
(CA) formació bàsica
(ES) formación básica
(EN) BIOGAP [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group
(CA) BIOGAP [sigla]; Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
(ES) BIOGAP [sigla]; Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores
(EN) Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics
(ES) Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas
B2SLab
(EN) Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
(ES) Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores
TRAGASOL
(EN) Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group [Centres i grups de recerca]
sin. BIOGAP [sigla]
(CA) BIOGAP [sigla]; Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors
(ES) BIOGAP [sigla]; Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores
(EN) Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits
(ES) Grupo de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos
BBT
(EN) Biomechanical Engineering Lab [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Enginyeria Biomecànica
(ES) Laboratorio de Ingeniería Biomecánica
BIOMEC
Nota: Anteriorment el grup s'anomenava "Grup d'Enginyeria Biomecànica".
(EN) Biomedical Engineering Research Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
(ES) Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
CREB
(EN) Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia
(ES) Análisis de Bioseñales para la Rehabilitación y la Terapia
BIOART