Llistat alfabètic

S'han trobat 136 resultats.

(ES) comisionado / comisionada [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) comissionat / comissionada
(EN) commissioner
(ES) comisionado / comisionada [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) comissionat / comissionada
(EN) commissioner
(ES) Comunicación y Aviónica Inteligentes para Sistemas Aéreos no Tripulados Fiables [Centres i grups de recerca]
(CA) Comunicació i Aviònica Intel·ligents per a Sistemes Aeris no Tripulats Fiables
(EN) Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems
ICARUS
(ES) comunidad UPC [Termes generals] [Comunitat UPC]
(CA) comunitat UPC
(EN) UPC community
(ES) Consejo Académico [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell Acadèmic
(EN) Academic Council
(ES) Consejo de Dirección [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de Direcció
(EN) Executive Council
(ES) Consejo de Gobierno [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de Govern
(EN) Governing Council
(ES) Consejo del Estudiantado [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de l'Estudiantat
(EN) Student Council
(ES) Consorcio Escuela Industrial de Barcelona [Entitats vinculades]
(CA) Consorci Escola Industrial de Barcelona
(EN) Barcelona School of Industry Consortium
CEIB
Nota (12-05-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(ES) Control Avanzado de Sistemas de Energía [Centres i grups de recerca]
(CA) Control Avançat de Sistemes d'Energia
(EN) Advanced Control of Energy Systems
ACES
(ES) Control, Dinámica y Aplicaciones [Centres i grups de recerca]
(CA) Control, Dinàmica i Aplicacions
(EN) Control, Dynamics and Applications
CoDAlab
(ES) coordinador / coordinadora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) coordinador / coordinadora
(EN) coordinator
(ES) Cristalografía, Estructura y Función de Macromoléculas Biológicas [Centres i grups de recerca]
(CA) Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques
(EN) Crystallography, Structure and Function of Biological Macromolecules
MACROM
(ES) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control [Centres i grups de recerca]
(CA) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
(EN) CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
Nota: Centre específic de recerca
(ES) CTT Servicio de Gestión Económica [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) CTT Servei de Gestió Econòmica
(EN) CCT Financial Management Service
CTT SGE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(ES) CTT Servicio de Proyectos [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) CTT Servei de Projectes
(EN) CTT Projects Service
CTT SP
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.