Llistat alfabètic

S'han trobat 58 resultats.

(EN) Centre of Applied Research in Hydrometeorology [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
(ES) Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología
CRAHI
(EN) CER-H2 [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Specific Centre for Hydrogen Research
(CA) Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen; CER-H2 [sigla]
(ES) Centro Específico de Investigación del Hidrógeno; CER-H2 [sigla]
(EN) Cercle d'Arquitectura [Centres i grups de recerca]
(CA) Cercle d'Arquitectura
(ES) Cercle d'Arquitectura
CERCLE
Nota: el grup prefereix que només s'usi la denominació en català.
(EN) chair [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. chairman / chairwoman
(CA) president / presidenta
(ES) presidente / presidenta
(EN) chair [Termes generals] [Càtedres]
(CA) càtedra
(ES) cátedra
(EN) chair of the Board of Trustees [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) president del Consell Social / presidenta del Consell Social
(ES) presidente del Consejo Social / presidenta del Consejo Social
(EN) chairman / chairwoman [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. chair
(CA) president / presidenta
(ES) presidente / presidenta
(EN) CIM Foundation [Grup UPC]
(CA) Fundació CIM
(ES) Fundación CIM
(EN) CITES [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Sustainability Science and Technology Research Group
(CA) CITES [sigla]; Grup de Recerca en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
(ES) CITES [sigla]; Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad
(EN) Civil Engineering Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Camins
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Caminos
UTGAC
Nota: Acord núm. 15/2015 del Consell de Govern.
(EN) collaborating lecturer [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. collaborating professor
(CA) professor col·laborador / professora col·laboradora
(ES) profesor colaborador / profesora colaboradora
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "collaborating professor".
(EN) collaborating professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
sin. collaborating lecturer
(CA) professor col·laborador / professora col·laboradora
(ES) profesor colaborador / profesora colaboradora
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "collaborating professor".
(EN) Combinatorics and Discrete Potential Theory for Network Parameter Control [Centres i grups de recerca]
(CA) Combinatòria i Teoria Discreta del Potencial per al Control de Paràmetres en Xarxes
(ES) Combinatoria y Teoría Discreta del Potencial para el Control de Parámetros en Redes
COMPTHE
(EN) Combinatorics, Graph Theory and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions
(ES) Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones
COMBGRAF
(EN) commissioner [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) comissionat / comissionada
(ES) comisionado / comisionada
(EN) commissioner [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) comissionat / comissionada
(ES) comisionado / comisionada
(EN) committee [Termes generals] [Govern i representació:Comissions]
(CA) comissió
(ES) comisión
(EN) Communication Circuits and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació
(ES) Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación
CIRCUIT
(EN) Communication Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Comunicació
(ES) Servicio de Comunicación
SC
(EN) company chair [Termes generals] [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) càtedra d'empresa
(ES) cátedra de empresa