Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) degà / degana [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) decano / decana
(EN) dean
(CA) Delegació d'Estudiants [Govern i representació:Altres]
(ES) Delegación de Estudiantes
(EN) Student Delegation
(CA) delegat / delegada [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) delegado / delegada
(EN) delegate
(CA) delegat d'estudiants / delegada d'estudiants [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) delegado de estudiantes / delegada de estudiantes
(EN) student delegate
(CA) delegat del rector / delegada del rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) delegado del rector / delegada del rector
(EN) delegate of the rector
Nota: Si el càrrec de rector l'ocupa una dona, cal fer servir la forma femenina 'rectora'.
(CA) delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament /delegada del rector per a la Innovació i el Desenvolupament [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) delegado del rector para la Innovación y el Desarrollo / delegada del rector para la Innovación y el Desarrollo
(EN) rector's delegate for Innovation and Development
(CA) delegat del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador / delegada del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(ES) delegado del rector para la Política de Personal Docente e Investigador / delegada del rector para la Política de Personal Docente e Investigador
(EN) rector's delegate for Teaching and Research Staff Policy
(CA) departament [Termes generals]
(ES) departamento
(EN) department
(CA) Departament d'Arquitectura de Computadors [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Arquitectura de Computadores
(EN) Department of Computer Architecture
AC
(CA) Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología
(EN) Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology
EAB
(CA) Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
(EN) Department of Civil and Environmental Engineering
DECA
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica; d'Infraestructura del Transport i Territori; seccions de Camins del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria i del Departament d'Enginyeria de la Construcció; secció del Campus Nord del Departament de Matemàtica Aplicada III, segons lAcord núm. 150 /2015 del Consell de Govern pel qual saprova la creació del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (8 octubre de 2015).
(CA) Departament d'Enginyeria de la Construcció [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería de la Construcción
(EN) Department of Construction Engineering
EC
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i al Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.
(CA) Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción
(EN) Department of Project and Construction Engineering
EPC
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Projectes d'Enginyeria i de les seccions del Departament d'Enginyeria de la Construcció a l'ETSEIB i l'ETSEIAT, segons l Acord 151/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament dEnginyeria de Projectes i de la Construcció (8 octubre de 2015).
(CA) Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información
(EN) Department of Service and Information System Engineering
ESSI
(CA) Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial
(EN) Department of Automatic Control
ESAII
(CA) Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica
(EN) Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences
ETCG
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(CA) Departament d'Enginyeria Elèctrica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Eléctrica
(EN) Department of Electrical Engineering
DEE
(CA) Departament d'Enginyeria Electrònica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Electrónica
(EN) Department of Electronic Engineering
EEL
(CA) Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño
(EN) Department of Engineering Graphics and Design
DEGD
Nota: Amb efectes de 08/06/2020 el Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE) ha canviat el seu nom per la denominació actual de Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).
(CA) Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental
(EN) Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering
EHMA
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.