Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) Departament d'Enginyeria Mecànica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Mecánica
(EN) Department of Mechanical Engineering
EM
(CA) Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales
(EN) Department of Mining Engineering and Natural Resources
EMRN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(CA) Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC
(EN) Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
EMIT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, i secció del departament de Física Aplicada a EPSEM segons lAcord 152/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament dEnginyeria Minera, Industrial i TIC (8 octubre de 2015).
(CA) Departament d'Enginyeria Química [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Química
(EN) Department of Chemical Engineering
EQ
(CA) Departament d'Enginyeria Telemàtica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Telemática
(EN) Department of Network Engineering
ENTEL
(CA) Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
(EN) Department of Textile and Paper Engineering
ETP
Nota: Acord núm. 199/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la supressió
del Departament d'Enginyeria Textil i Paperera.
(CA) Departament d'Estadística i Investigació Operativa [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Estadística e Investigación Operativa
(EN) Department of Statistics and Operations Research
EIO
(CA) Departament d'Estructures a l'Arquitectura [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Estructuras en la Arquitectura
(EN) Department of Structural Architecture
EA
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
lArquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i dEstructures a lArquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(CA) Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería
(EN) Department of Engineering Presentation
EGE
Nota: Amb efectes de 08/06/2020 el Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE) ha canviat el seu nom per la denominació actual de Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD).
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis I
EGA I
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis II
EGA II
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(CA) Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio
(EN) Department of Transport and Regional Planning
ITT
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(CA) Departament d'Òptica i Optometria [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Óptica y Optometría
(EN) Department of Optics and Optometry
OO
(CA) Departament d'Organització d'Empreses [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Organización de Empresas
(EN) Department of Management
OE
(CA) Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio
(EN) Department of Urbanism and Regional Planning
UOT
(CA) Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge [Unitats acadèmiques:Departaments]
sin. DUTP
(ES) Departamento de Urbanismo, Territorio y Paisaje; DUTP
(EN) Department of Urbanism, Territory and Landscape; DUTP
Nota: Aquest nom substitueix la denominació no vigent "Departament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori (DUOT)" a partir de l'aprovació de l'Acord CG/2023/05/04, de 23 de maig de 2023, del Consell de Govern.
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria de Materials [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales
(EN) Department of Materials Science and Engineering
CEM
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas
(EN) Department of Nautical Science and Engineering
CEN
(CA) Departament de Ciències de la Computació [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencias de la Computación
(EN) Department of Computer Science
CS
Nota: 'Departament de Ciències de la Computació' és la nova denominació que substitueix 'Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics'(LSI).
(CA) Departament de Composició Arquitectònica [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Composición Arquitectónica
(EN) Department of History and Theory of Architecture
CA