Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas I
(EN) Department of Architectural Technology I
CA I
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
lArquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i dEstructures a lArquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas II
(EN) Department of Architectural Technology II
CA II
Nota: Aquest departament s'ha incorporat al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura des de l'1 de març de 2017.
(CA) Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Diseño y Programación de Sistemas Electrónicos
(EN) Department of Electronic System Design and Programming
DiPSE
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(CA) Departament de Física [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Física
(EN) Department of Physics
FIS
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Física Aplicada (llevat de la secció a l'EPSEM d'aquest departament) i de Física i Enginyeria Nuclear, segons lAcord 153/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament de Física (8 octubre de 2015).
(CA) Departament de Física Aplicada [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Física Aplicada
(EN) Department of Applied Physics
FA
Nota:Departament no vigent, incorporat al Departament de Física.
(CA) Departament de Física i Enginyeria Nuclear [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Física e Ingeniería Nuclear
(EN) Department of Physics and Nuclear Engineering
FEN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Física.
(CA) Departament de Màquines i Motors Tèrmics [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Máquinas y Motores Térmicos
(EN) Department of Heat Engines
MMT
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Matemática Aplicada I
(EN) Department of Applied Mathematics I
MA I
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Matemática Aplicada II
(EN) Department of Applied Mathematics II
MA II
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada III [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Matemática Aplicada III
(EN) Department of Applied Mathematics III
MA III
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada IV [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Matemática Aplicada IV
(EN) Department of Applied Mathematics IV
MA IV
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(CA) Departament de Matemàtiques [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Matemáticas
(EN) Department of Mathematics
MAT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Matemàtica Aplicada I; de Matemàtica Aplicada II; de Matemàtica Aplicada III (llevat de la secció d'aquest departament a l'Escola de Camins) i Matemàtica Aplicada IV, segons lAcord 154/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Matemàtiques (8 octubre de 2015).
(CA) Departament de Mecànica de Fluids [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Mecánica de Fluidos
(EN) Department of Fluid Mechanics
MF
(CA) Departament de Projectes Arquitectònics [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Proyectos Arquitectónicos
(EN) Department of Architectural Design
PA
(CA) Departament de Projectes d'Enginyeria [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Proyectos de Ingeniería
(EN) Department of Engineering Design
PE
(CA) Departament de Representació Arquitectònica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Representación Arquitectónica
(EN) Department of Architectural Representation
RA
Nota: Aquest departament substitueix els departaments Expressió Gràfica Arquitectònica 1 i Expressió Gràfica Arquitectònica 2. Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern.
(CA) Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería
(EN) Department of Strength of Materials and Structural Engineering
RMEE
(CA) Departament de Tecnologia de l'Arquitectura [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Tecnología de la Arquitectura
(EN) Department of Architectural Technology
TA
Nota: La creació d'aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques I i del Departament d'Estructures a l'Arquitectura segons l'Acord de govern 125/2015. S'hi afegeix també la incorporació del Departament de Construccions Arquitectòniques II, a partir de l'1 de març de 2017.
(CA) Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones
(EN) Department of Signal Theory and Communications
TSC
(CA) Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación
(EN) Department of Theory and History of Architecture and Communication Techniques
THATC
Nota: S'aprova la creació d'aquest departament en l'Acord núm. 230/2015 del Consell de Govern de la UPC i és el resultat de la de la unió del Departament de Composició Arquitectònica i de la Secció dAnglès del Departament de Projectes dEnginyeria.