Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) Determinació Ionosfèrica i Navegació per Satèl·lit i Sistemes Terrestres [Centres i grups de recerca]
(ES) Determinación Ionosférica y Navegación por Satélite y Sistemas Terrestres
(EN) Ionospheric Determination and Navigation Based on Satellite and Terrestrial Systems
IONSAT
(CA) DiCEA [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Disseny i Càlcul d'Estructures Arquitectòniques
(ES) DiCEA [sigla]; Diseño y Cálculo de Estructuras Arquitectónicas
(EN) Design and Analysis of Architectural Structures; DiCEA [sigla]
(CA) Dinàmica de Fluids: Formació d'Estructures i Aplicacions Geofísiques [Centres i grups de recerca]
(ES) Dinámica de Fluidos: Formación de Estructuras y Aplicaciones Geofísicas
(EN) Fluid Dynamics: Structure Formation and Geophysical Applications
(CA) Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica [Centres i grups de recerca]
(ES) Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica
(EN) River Dynamics and Hydrological Engineering
FLUMEN
(CA) Dinàmica no Lineal, Òptica no Lineal i Làsers [Centres i grups de recerca]
(ES) Dinámica no lineal, Óptica no Lineal y Láseres
(EN) Nonlinear Dynamics, Nonlinear Optics and Lasers
DONLL
(CA) Direcció de Planificació, Avaluació i Qualitat
(ES) Dirección de Planificación, Evaluación y Calidad
(EN) Planning, Assessment and Quality Area
DPAQ
Nota: Anteriorment, Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals (APQPT).
(CA) director / directora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director / directora
(EN) director
(CA) director acadèmic / directora acadèmica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director académico / directora académica
(EN) academic director
(CA) director d'institut universitari de recerca / directora d'institut universitari de recerca [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director de instituto universitario de investigación / directora de instituto universitario de investigación
(EN) university research institute director
(CA) director de centre / directora de centre [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director de centro / directora de centro
(EN) school director
(CA) director de departament / directora de departament [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director de departamento / directora de departamento
(EN) head of department
(CA) director en funcions / directora en funcions [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director en funciones / directora en funciones
(EN) acting director
(CA) director general / directora general [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director general / directora general
(EN) general director
(CA) director tècnic / directora tècnica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) director técnico / directora técnica
(EN) technical director
(CA) Disseny i Càlcul d'Estructures Arquitectòniques [Centres i grups de recerca]
sin. DiCEA [sigla]
(ES) DiCEA [sigla]; Diseño y Cálculo de Estructuras Arquitectónicas
(EN) Design and Analysis of Architectural Structures; DiCEA [sigla]
(CA) Disseny i Optimització de Processos i Serveis [Centres i grups de recerca]
sin. DOPS
(ES) Diseño y Optimización de Procesos y Servicios; DOPS
(EN) Design and Optimisation of Processes and Services; DOPS [sigla]
(CA) doctorat [Termes generals] [Estudis]
(ES) doctorado
(EN) doctoral degree
(CA) doctorat conjunt Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado conjunto Erasmus Mundus en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
EUROPHOTONICS
(CA) doctorat en Administració i Direcció d'Empreses [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Administración y Dirección de Empresas
(EN) doctoral degree in Business Administration and Management
(CA) doctorat en Anàlisi Estructural [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Análisis Estructural
(EN) doctoral degree in Structural Analysis