Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(CA) doctorat en Sostenibilitat [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Sostenibilidad
(EN) doctoral degree in Sustainability
(CA) doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Tecnología Agroalimentaria y Biotecnología
(EN) doctoral degree in Agri-Food Technology and Biotechnology
(CA) doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
(EN) doctoral degree in Architectural, Building Construction and Urbanism Technology
(CA) doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Teoría de la Señal y Comunicaciones
(EN) doctoral degree in Signal Theory and Communications
(CA) doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura
(EN) doctoral degree in Theory and History of Architecture
(CA) doctorat en Urbanisme [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado en Urbanismo
(EN) doctoral degree in Urbanism
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Advanced Materials Science and Engineering
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Computació Distribuïda [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Computación Distribuida
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Distributed Computing
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Entorns Interactius i Cognitius [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Entornos Interactivos y Cognitivos
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Interactive and Cognitive Environments
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Serveis Energètics Sostenibles [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Servicios Energéticos Sostenibles
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services
SELECT+
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Simulació en Enginyeria i Desenvolupament de l'Emprenedoria [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Simulación en Ingeniería y Desarrollo del Emprendimiento
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development
SEED
(CA) doctorat Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial [Estudis:Doctorats]
(ES) doctorado Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial
(EN) Erasmus Mundus doctoral degree in Information Technologies for Business Intelligence
IT4BI-DC
(CA) DOPS [Centres i grups de recerca]
sin. Disseny i Optimització de Processos i Serveis
(ES) Diseño y Optimización de Procesos y Servicios; DOPS
(EN) Design and Optimisation of Processes and Services; DOPS [sigla]
(CA) Dosimetria i Radiofísica Mèdica [Centres i grups de recerca]
(ES) Dosimetría y Radiofísica Médica
(EN) Dosimetry and Medical Radiation Physics
DRM
(CA) DUTP [Unitats acadèmiques:Departaments]
sin. Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge
(ES) Departamento de Urbanismo, Territorio y Paisaje; DUTP
(EN) Department of Urbanism, Territory and Landscape; DUTP
Nota: Aquest nom substitueix la denominació no vigent "Departament d’Urbanisme i Ordenació
del Territori (DUOT)" a partir de l'aprovació de l'Acord CG/2023/05/04, de 23 de maig de 2023, del Consell de Govern.