Llistat alfabètic

S'han trobat 135 resultats.

(ES) Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
(EN) Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
EMIT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, i secció del departament de Física Aplicada a EPSEM segons l’Acord 152/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (8 octubre de 2015).
(ES) Departamento de Ingeniería Química [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Química Escoltar Descarregar
(EN) Department of Chemical Engineering Escoltar Descarregar
EQ
(ES) Departamento de Ingeniería Telemática [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Telemàtica Escoltar Descarregar
(EN) Department of Network Engineering Escoltar Descarregar
ENTEL
(ES) Departamento de Ingeniería Textil y Papelera [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera Escoltar Descarregar
(EN) Department of Textile and Paper Engineering Escoltar Descarregar
ETP
Nota: Acord núm. 199/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la supressió
del Departament d'Enginyeria Textil i Paperera.
(ES) Departamento de Máquinas y Motores Térmicos [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Màquines i Motors Tèrmics Escoltar Descarregar
(EN) Department of Heat Engines Escoltar Descarregar
MMT
(ES) Departamento de Matemática Aplicada I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada I Escoltar Descarregar
(EN) Department of Applied Mathematics I Escoltar Descarregar
MA I
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(ES) Departamento de Matemática Aplicada II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada II Escoltar Descarregar
(EN) Department of Applied Mathematics II Escoltar Descarregar
MA II
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(ES) Departamento de Matemática Aplicada III [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada III Escoltar Descarregar
(EN) Department of Applied Mathematics III Escoltar Descarregar
MA III
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(ES) Departamento de Matemática Aplicada IV [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Matemàtica Aplicada IV Escoltar Descarregar
(EN) Department of Applied Mathematics IV Escoltar Descarregar
MA IV
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Matemàtiques.
(ES) Departamento de Matemáticas [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Matemàtiques
(EN) Department of Mathematics
MAT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Matemàtica Aplicada I; de Matemàtica Aplicada II; de Matemàtica Aplicada III (llevat de la secció d'aquest departament a l'Escola de Camins) i Matemàtica Aplicada IV, segons l’Acord 154/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació del Departament de Matemàtiques (8 octubre de 2015).
(ES) Departamento de Mecánica de Fluidos [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Mecànica de Fluids Escoltar Descarregar
(EN) Department of Fluid Mechanics Escoltar Descarregar
MF
(ES) Departamento de Óptica y Optometría [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Òptica i Optometria Escoltar Descarregar
(EN) Department of Optics and Optometry Escoltar Descarregar
OO
(ES) Departamento de Organización de Empresas [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Organització d'Empreses Escoltar Descarregar
(EN) Department of Management Escoltar Descarregar
OE
(ES) Departamento de Proyectos Arquitectónicos [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Projectes Arquitectònics Escoltar Descarregar
(EN) Department of Architectural Design Escoltar Descarregar
PA
(ES) Departamento de Proyectos de Ingeniería [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Projectes d'Enginyeria Escoltar Descarregar
(EN) Department of Engineering Design Escoltar Descarregar
PE
(ES) Departamento de Representación Arquitectónica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Representació Arquitectònica
(EN) Department of Architectural Representation
RA
Nota: Aquest departament substitueix els departaments Expressió Gràfica Arquitectònica 1 i Expressió Gràfica Arquitectònica 2. Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern.
(ES) Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria Escoltar Descarregar
(EN) Department of Strength of Materials and Structural Engineering Escoltar Descarregar
RMEE
(ES) Departamento de Tecnología de la Arquitectura [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
(EN) Department of Architectural Technology
TA
Nota: La creació d'aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques I i del Departament d'Estructures a l'Arquitectura segons l'Acord de govern 125/2015. S'hi afegeix també la incorporació del Departament de Construccions Arquitectòniques II, a partir de l'1 de març de 2017.
(ES) Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions Escoltar Descarregar
(EN) Department of Signal Theory and Communications Escoltar Descarregar
TSC
(ES) Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
(EN) Department of Theory and History of Architecture and Communication Techniques
THATC
Nota: S'aprova la creació d'aquest departament en l'Acord núm. 230/2015 del Consell de Govern de la UPC i és el resultat de la de la unió del Departament de Composició Arquitectònica i de la Secció d’Anglès del Departament de Projectes d’Enginyeria.