Llistat alfabètic

S'han trobat 126 resultats.

(EN) Department of Mining Engineering and Natural Resources Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales
EMRN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(EN) Department of Mining, Industrial and ICT Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
(ES) Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC
EMIT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, i secció del departament de Física Aplicada a EPSEM segons l’Acord 152/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (8 octubre de 2015).
(EN) Department of Nautical Science and Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas
CEN
(EN) Department of Network Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Telemàtica Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Ingeniería Telemática
ENTEL
(EN) Department of Optics and Optometry Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Òptica i Optometria Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Óptica y Optometría
OO
(EN) Department of Physics [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Física
(ES) Departamento de Física
FIS
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Física Aplicada (llevat de la secció a l'EPSEM d'aquest departament) i de Física i Enginyeria Nuclear, segons l’Acord 153/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament de Física (8 octubre de 2015).
(EN) Department of Physics and Nuclear Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Física i Enginyeria Nuclear Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Física e Ingeniería Nuclear
FEN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Física.
(EN) Department of Project and Construction Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
(ES) Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción
EPC
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Projectes d'Enginyeria i de les seccions del Departament d'Enginyeria de la Construcció a l'ETSEIB i l'ETSEIAT, segons l’ Acord 151/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (8 octubre de 2015).
(EN) Department of Service and Information System Engineering [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
(ES) Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información
ESSI
(EN) Department of Signal Theory and Communications Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones
TSC
(EN) Department of Statistics and Operations Research Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Estadística i Investigació Operativa Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Estadística e Investigación Operativa
EIO
(EN) Department of Strength of Materials and Structural Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería
RMEE
(EN) Department of Structural Architecture Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Estructures a l'Arquitectura Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Estructuras en la Arquitectura
EA
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i d’Estructures a l’Arquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(EN) Department of Textile and Paper Engineering Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
ETP
Nota: Acord núm. 199/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la supressió
del Departament d'Enginyeria Textil i Paperera.
(EN) Department of Theory and History of Architecture and Communication Techniques [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
(ES) Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Técnicas de Comunicación
THATC
Nota: S'aprova la creació d'aquest departament en l'Acord núm. 230/2015 del Consell de Govern de la UPC i és el resultat de la de la unió del Departament de Composició Arquitectònica i de la Secció d’Anglès del Departament de Projectes d’Enginyeria.
(EN) Department of Transport and Regional Planning Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio
ITT
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(EN) Department of Urbanism and Regional Planning Escoltar Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori Escoltar Descarregar
(ES) Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio
UOT
(EN) deputy general manager Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicegerent
(ES) vicegerente
(EN) Design and Analysis of Architectural Structures [Centres i grups de recerca]
sin. DiCEA [sigla]
(CA) DiCEA [sigla]; Disseny i Càlcul d'Estructures Arquitectòniques
(ES) DiCEA [sigla]; Diseño y Cálculo de Estructuras Arquitectónicas
(EN) Design and Optimisation of Processes and Services [Centres i grups de recerca]
sin. DOPS [sigla]
(CA) Disseny i Optimització de Processos i Serveis; DOPS
(ES) Diseño y Optimización de Procesos y Servicios; DOPS