Llistat alfabètic

S'han trobat 38 resultats.

(CA) edifici NX [Espais i edificis de la UPC]
sin. Nexus
(ES) edificio NX
(EN) Nexus; NX building
(CA) edifici Omega [Espais i edificis de la UPC]
(ES) edificio Omega
(EN) Omega building
OMEGA
(CA) Edifici R /TG [Espais i edificis de la UPC]
sin. Rectorat de la UPC - Torre Girona
(ES) Rectorado de la UPC - Torre Girona
-
(CA) edifici RDIT [Espais i edificis de la UPC]
(ES) edificio RDIT
Nota: RDIT és l'acrònim de "recerca, desenvolupament i innovació tecnològica".
(CA) edifici Til·lers [Espais i edificis de la UPC]
(ES) edificio Til·lers
(EN) Til·lers building
TI
(CA) edifici Vèrtex [Espais i edificis de la UPC]
(ES) edifició Vèrtex
(EN) Vèrtex building
(CA) EduSTEAM [Centres i grups de recerca]
sin. STEAM University Learning Research Group
(ES) EduSTEAM; STEAM University Learning Research Group
(EN) EduSTEAM; STEAM University Learning Research Group
(CA) Enginyeria d'Organització i Logística Industrial [Centres i grups de recerca]
(ES) Ingeniería de Organización y Logística Industrial
(EN) Industrial Engineering and Logistics
EOLI
(CA) Enginyeria de les Xarxes i les Infraestructures de Transport [Centres i grups de recerca]
(ES) Ingeniería de las Redes y las Infraestructuras de Transporte
(EN) Network and Transport Infrastructure Engineering
EXIT
(CA) Enginyeria del Medi Ambient [Centres i grups de recerca]
(ES) Ingeniería del Medio Ambiente
(EN) Environmental Engineering
ENMA
(CA) Enginyeria del Medi Ambient i de Projectes [Centres i grups de recerca]
sin. ENMAPRO [sigla]
(ES) ENMAPRO [sigla]; Ingeniería del Medio Ambiente y de Proyectos
(EN) ENMAPRO [sigla]; Environmental and Project Engineering
(CA) Enginyeria Geomàtica [Centres i grups de recerca]
(ES) Ingeniería Geomática
(EN) Geomatic Engineering
EGEO
(CA) ENMAPRO [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Enginyeria del Medi Ambient i de Projectes
(ES) ENMAPRO [sigla]; Ingeniería del Medio Ambiente y de Proyectos
(EN) ENMAPRO [sigla]; Environmental and Project Engineering
(CA) entitat adscrita [Termes generals]
(ES) entidad adscrita
(EN) affiliated entity
(CA) entitat vinculada [Termes generals]
(ES) entidad vinculada
(EN) associated entity
(CA) entitat vinculada de recerca [Termes generals]
(ES) entidad vinculada de investigación
(EN) associated research entity
(CA) Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Ecuaciones en Derivadas Parciales y Aplicaciones
(EN) Partial Differential Equations and Applications
EDP
(CA) Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
(EN) Barcelona School of Agri-Food and Biosystems Engineering
EEABB
Nota: El Consell de Govern va aprovar l'1 d'abril de 2020 el canvi de nom de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) que ha passat a denominar-se "Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)".
(CA) Escola d'Enginyeria d'Igualada [Entitats adscrites:Centres adscrits consorciats]
(ES) Escuela de Ingeniería de Igualada
(EN) Igualada School of Engineering
EEI
(CA) Escola d'Enginyeria de Barcelona Est [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(ES) Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
(EN) Barcelona East School of Engineering
EEBE
Nota: L'EUETIB es va integrar en aquesta escola l'1 de juny de 2016.