Llistat alfabètic

S'han trobat 51 resultats.

(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Decision Support and Business Intelligence [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat de Suport a la Presa de Decisions i Intel·ligència Empresarial
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Apoyo a la Toma de Decisiones e Inteligencia Empresarial
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Distributed and Large-Scale Business Intelligence [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat d'Intel·ligència Empresarial Distribuïda i a Gran Escala
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Inteligencia Empresarial Distribuida y a Gran Escala
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Service-Oriented Business Intelligence [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat d'Intel·ligència Empresarial Orientada a Serveis
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Inteligencia Empresarial Orientada a Servicios
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica
EUROPHOTONICS
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Research on Information and Communication Technologies [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación
MERIT
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas
SAHC
(EN) Ernesto Colman Classroom in Odontology Education and Research. Vitaldent Foundation-UPC [Càtedres:Aules]
(CA) Aula Ernesto Colman en Formació i Recerca en Odontologia. Fundación Vitaldent-UPC
(ES) Aula Ernesto Colman en Formación e Investigación en Odontología. Fundación Vitaldent-UPC
(EN) Euncet University Business School [Entitats adscrites:Centres adscrits de titularitat privada]
(CA) Centre Universitari Euncet Business School
(ES) Centro Universitario Euncet Business School
Nota: Aquestes denominacions s'han consensuat amb el centre.
(EN) Executive Council [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de Direcció
(ES) Consejo de Dirección
(EN) EXPLORATORI: Natural Resources [Centres i grups de recerca]
(CA) EXPLORATORI: Recursos de la Natura
(ES) EXPLORATORI: Recursos de la Naturaleza
EXPLORATORI
(EN) external academic placement [Termes generals]
(CA) pràctiques acadèmiques externes
(ES) pràcticas académicas externas