Llistat alfabètic

S'han trobat 54 resultats.

(EN) inLab FIB [Centres i grups de recerca]
(CA) inLab FIB
(ES) inLab FIB
(EN) Innotex Center [Centres i grups de recerca]
(CA) Innotex Center
(ES) Innotex Center
(EN) Innova 31, SCR SA [Entitats vinculades]
(CA) Innova 31, SCR SA
(ES) Innova 31, SCR SA
(EN) Innovation and Community Bureau [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet d'Innovació i Comunitat
(ES) Gabinete de Innovación y Comunidad
GIC
Nota: "Gabinet d'Innovació i Comunitat" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats".
(EN) Innovation and Technology Centre Foundation [Grup UPC]
(CA) Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia
(ES) Fundación Centro de Innovación y Tecnología
CIT UPC
(EN) Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies [Centres i grups de recerca]
(CA) Innovació en Materials i Enginyeria Molecular - Biomaterials per a Teràpies Regeneratives
(ES) Innovación en Materiales e Ingeniería Molecular - Biomateriales para Terapias Regenerativas
IMEM-BRT
(EN) Innovation Management Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Gestió de la Innovació
(ES) Servicio de Gestión de la Innovación
SGI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Institute for Bioengineering of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(ES) Instituto de Bioingeniería de Cataluña
IBEC
(EN) Institute of Education Sciences [Unitats acadèmiques:Altres]
(CA) Institut de Ciències de l'Educació
(ES) Instituto de Ciencias de la Educación
ICE
(EN) Institute of Energy Technologies [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut de Tècniques Energètiques
(ES) Instituto de Técnicas Energéticas
INTE
(EN) Institute of Geomatics [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Geomàtica
(ES) Instituto de Geomática
IG
(EN) Institute of Industrial and Control Engineering [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
(ES) Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
IOC
(EN) Institute of Mathematics of the UPC - BarcelonaTech [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
sin. IMTech [sigla]
(CA) IMTech [sigla]; Institut de Matemàtiques de la UPC - BarcelonaTech
(ES) IMTech [sigla]; Instituto de Matemáticas de la UPC - BarcelonaTech
(EN) Institute of Photonic Sciences [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca] [Entitats adscrites:Instituts de recerca adscrits]
(CA) Institut de Ciències Fotòniques
(ES) Instituto de Ciencias Fotónicas
ICFO
(EN) Institute of Robotics and Industrial Informatics [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(CA) Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
(ES) Instituto de Robótica e Informática Industrial
IRI
(EN) Instrumentation, Sensors and Interfaces Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
(ES) Grupo de Instrumentación, Sensores e Interfaces
GRUP ISI
(EN) Integral Basin Modelling Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Modelització Integral de Conques
(ES) Grupo de Modelación Integral de Cuencas
GITS
(EN) Integrated Management of Plant Parasitic Nematodes and Their Effects on Harvest Yield and Quality [Centres i grups de recerca]
(CA) Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i la Qualitat de la Collita
(ES) Gestión Integrada de Nematodos Fitoparásitos y de los Efectos sobre el Rendimiento y la Calidad de la Cosecha
GINEMQUAL
(EN) Integrated Smart Sensors and Health Technologies [Centres i grups de recerca]
(CA) Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la Salut
(ES) Sensores Inteligentes Integrados y Tecnologías para la Salud
ISSET
(EN) Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Comunicació i Aviònica Intel·ligents per a Sistemes Aeris no Tripulats Fiables
(ES) Comunicación y Aviónica Inteligentes para Sistemas Aéreos no Tripulados Fiables
ICARUS