Llistat alfabètic

S'han trobat 47 resultats.

(EN) Innovation and Technology Centre Foundation [Grup UPC]
(CA) Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia
(ES) Fundación Centro de Innovación y Tecnología
CIT UPC
(EN) Innovation in Materials and Molecular Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies [Centres i grups de recerca]
(CA) Innovació en Materials i Enginyeria Molecular - Biomaterials per a Teràpies Regeneratives
(ES) Innovación en Materiales e Ingeniería Molecular - Biomateriales para Terapias Regenerativas
IMEM-BRT
(EN) Innovation Management Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Gestió de la Innovació
(ES) Servicio de Gestión de la Innovación
SGI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Institute for Bioengineering of Catalonia [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(ES) Instituto de Bioingeniería de Cataluña
IBEC
(EN) Institute of Education Sciences [Unitats acadèmiques:Altres]
(CA) Institut de Ciències de l'Educació
(ES) Instituto de Ciencias de la Educación
ICE
(EN) Institute of Energy Technologies [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut de Tècniques Energètiques
(ES) Instituto de Técnicas Energéticas
INTE
(EN) Institute of Geomatics [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Geomàtica
(ES) Instituto de Geomática
IG
(EN) Institute of Photonic Sciences [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca] [Entitats adscrites:Instituts de recerca adscrits]
(CA) Institut de Ciències Fotòniques
(ES) Instituto de Ciencias Fotónicas
ICFO
(EN) Institute of Robotics and Industrial Informatics [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(CA) Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
(ES) Instituto de Robótica e Informática Industrial
IRI
(EN) Institute of Industrial and Control Engineering [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
(ES) Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
IOC
(EN) Instrumentation, Sensors and Interfaces Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
(ES) Grupo de Instrumentación, Sensores e Interfaces
GRUP ISI
(EN) Integral Basin Modelling Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Modelització Integral de Conques
(ES) Grupo de Modelación Integral de Cuencas
GITS
(EN) Integrated Management of Plant Parasitic Nematodes and Their Effects on Harvest Yield and Quality [Centres i grups de recerca]
(CA) Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i la Qualitat de la Collita
(ES) Gestión Integrada de Nematodos Fitoparásitos y de los Efectos sobre el Rendimiento y la Calidad de la Cosecha
GINEMQUAL
(EN) Integrated Smart Sensors and Health Technologies [Centres i grups de recerca]
(CA) Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la Salut
(ES) Sensores Inteligentes Integrados y Tecnologías para la Salud
ISSET
(EN) Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Comunicació i Aviònica Intel·ligents per a Sistemes Aeris no Tripulats Fiables
(ES) Comunicación y Aviónica Inteligentes para Sistemas Aéreos no Tripulados Fiables
ICARUS
(EN) Intelligent Control Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Intel·ligents de Control
(ES) Sistemas Inteligentes de Control
SIC
(EN) Intelligent Data Science and Artificial Intelligence [Centres i grups de recerca]
(CA) Ciència de Dades Intel·ligent i Intel·ligència Artificial
(ES) Ciencia de Datos Inteligente e Inteligencia Artificial
IDEAI-UPC
(EN) Intelligent Robotics and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Robòtica Intel·ligent i Sistemes
(ES) Grupo de Investigación en Robótica Inteligente y Sistemas
GRINS
(EN) Interdisciplinary Group on Building Science and Technology [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació
(ES) Grupo Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología en la Edificación
GICITED
(EN) Interdisciplinary Higher Education Centre [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Centre de Formació Interdisciplinària Superior
(ES) Centro de Formación Interdisciplinaria Superior
CFIS