Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Análisis Estructural de Monumentos y Construcciones Históricas
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
SAHC
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Ciència i Enginyeria de Materials Avançats [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Advanced Materials Science and Engineering
AMASE
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Computació Distribuïda [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster Erasmus Mundus en Computación Distribuida
(EN) Erasmus mundus master's degree in Distributed Computing
EMDC
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería Fotónica, Nanofotónica y Biofotónica
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
EUROPHOTONICS
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Ingeniería y Gestión Costera y Marítima
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management
CoMEM
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Gestió de Risc d'Inundació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Gestión del Riesgo de Inundación
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Gestió i Anàlisi de Dades Massives [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Gestión y Análisis de Datos Masivos
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Big Data Management and Analytics
BDMA
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de l'Aigua [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Hidroinformática y Gestión del Agua
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Hydroinformatics and Water Management
EUROAQUAE
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Mecànica Computacional [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Mecánica Computacional
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Minería de Datos y Gestión del Conocimiento
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Data Mining and Knowledge Management
DMKM
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Research on Information and Communication Technologies
MERIT
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Sistemes Energètics Sostenibles [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Sistemas Energéticos Sostenibles
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
SELECT
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence
IT4BI
Nota: Actualment aquest màster rep el nom de "màster universitari Erasmus Mundus en Gestió i Anàlisi de Dades Massives" (BDMA).
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat d'Intel·ligència Empresarial Distribuïda i a Gran Escala [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Inteligencia Empresarial Distribuida y a Gran Escala
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Distributed and Large-Scale Business Intelligence
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat d'Intel·ligència Empresarial Orientada a Serveis [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Inteligencia Empresarial Orientada a Servicios
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Service-Oriented Business Intelligence
(CA) màster universitari Erasmus Mundus en Tecnologies de la Informació per a la Intel·ligència Empresarial, en l'especialitat de Suport a la Presa de Decisions i Intel·ligència Empresarial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario Erasmus Mundus en Tecnologías de la Información para la Inteligencia Empresarial, en la especialidad de Apoyo a la Toma de Decisiones e Inteligencia Empresarial
(EN) Erasmus Mundus master's degree in Information Technologies for Business Intelligence, specialisation in Decision Support and Business Intelligence
(CA) Matemàtica Aplicada a la Criptografia [Centres i grups de recerca]
(ES) Matemática Aplicada a la Criptografía
(EN) Mathematics Applied to Cryptography
MAK
(CA) Matemàtica Discreta [Centres i grups de recerca]
(ES) Matemática Discreta
(EN) Discrete Mathematics
MD
(CA) Materials de Construcció i Carreteres [Centres i grups de recerca]
(ES) Materiales de Construcción y Carreteras
(EN) Construction Materials and Roads
MATCAR
(CA) Materials Polimèrics i Química Tèxtil [Centres i grups de recerca]
(ES) Materiales Poliméricos y Química Textil
(EN) Polymeric Materials and Textile Chemistry
POLQUITEX