Llistat alfabètic

S'han trobat 208 resultats.

(CA) Mecànica i Nanotecnologia de Materials d'Enginyeria [Centres i grups de recerca]
(ES) Mecánica y Nanotecnología de Materiales de Ingeniería
(EN) Mechanics and Nanotechnology of Engineering Materials
MECMAT
(CA) mestre de taller /mestra de taller Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) maestro de taller / maestra de taller
(EN) laboratory assistant Escoltar Descarregar
(CA) Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria [Centres i grups de recerca]
(ES) Métodos Numéricos en Ciencias Aplicadas e Ingeniería
(EN) Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering
LACÀN
(CA) Microarquitectura i Compiladors [Centres i grups de recerca]
(ES) Microarquitectura y Compiladores
(EN) Microarchitecture and Compilers
ARCO
(CA) Microtech Lab [Centres i grups de recerca]
(ES) Microtech Lab
(EN) Microtech Lab
MICROTECH LAB
(CA) Modelització i Processament de la Informació [Centres i grups de recerca]
(ES) Modelización y Procesamiento de la Información
(EN) Information Modeling and Processing
IMP
(CA) Models de Programació i Entorns d'Execució Paral·lels [Centres i grups de recerca]
(ES) Modelos de Programación y Entornos de Ejecución Paralelos
(EN) Parallel Programming Models and Execution Environments
MPEXPAR
(CA) Monitoratge i Modelització en Enginyeria Geològica [Centres i grups de recerca]
(ES) Auscultación y Modelización en Ingeniería Geológica
(EN) Monitoring and Modelling in Geological Engineering
EnGeoModels