Llistat alfabètic

S'han trobat 211 resultats.

(CA) Materials Polimèrics Polifuncionals [Centres i grups de recerca]
(ES) Materiales Poliméricos Polifuncionales
(EN) Polyfunctional Polymeric Materials
POLY2
(CA) Mecànica de Medis Continus i Computacional [Centres i grups de recerca]
(ES) Mecánica de Medios Continuos y Computacional
(EN) Continuum and Computational Mechanics
(MC2)UPC
Nota: Aquest centre específic de recerca de la UPC està format pels següents tres grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya: Grup de Resistència de Materials i Estructures a lEnginyeria (Grup RMEE), Anàlisi Numèrica i Computació Científica (Grup ANIComp), i el Grup de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(informació recollida a l'Acord de govern 134/2015).
(CA) Mecànica del Sòl i de les Roques [Centres i grups de recerca]
(ES) Mecánica del Suelo y de las Rocas
(EN) Soil and Rock Mechanics
MSR
(CA) Mecànica i Nanotecnologia de Materials d'Enginyeria [Centres i grups de recerca]
(ES) Mecánica y Nanotecnología de Materiales de Ingeniería
(EN) Mechanics and Nanotechnology of Engineering Materials
MECMAT
(CA) mestre de taller /mestra de taller [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) maestro de taller / maestra de taller
(EN) laboratory assistant
(CA) Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria [Centres i grups de recerca]
(ES) Métodos Numéricos en Ciencias Aplicadas e Ingeniería
(EN) Numerical Methods for Applied Sciences and Engineering
LACÀN
(CA) Microarquitectura i Compiladors [Centres i grups de recerca]
(ES) Microarquitectura y Compiladores
(EN) Microarchitecture and Compilers
ARCO
(CA) Microtech Lab [Centres i grups de recerca]
(ES) Microtech Lab
(EN) Microtech Lab
MICROTECH LAB
(CA) Modelització i Processament de la Informació [Centres i grups de recerca]
(ES) Modelización y Procesamiento de la Información
(EN) Information Modeling and Processing
IMP
(CA) Models de Programació i Entorns d'Execució Paral·lels [Centres i grups de recerca]
(ES) Modelos de Programación y Entornos de Ejecución Paralelos
(EN) Parallel Programming Models and Execution Environments
MPEXPAR
(CA) Monitoratge i Modelització en Enginyeria Geològica [Centres i grups de recerca]
(ES) Auscultación y Modelización en Ingeniería Geológica
(EN) Monitoring and Modelling in Geological Engineering
EnGeoModels