Llistat alfabètic

S'han trobat 211 resultats.

(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
(EN) master's degree in Civil Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería Ambiental y Sostenibilidad
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Environmental Engineering and Sustainability
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria Computacional [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería Computacional
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Computational Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria d'Estructures i Construcció [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería de Estructuras y Construcción
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Structural Engineering and Construction
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria de l'Aigua [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería del Agua
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Water Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria del Terreny [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería del Terreno
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Geotechnical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en l'especialitat d'Enginyeria del Transport i Urbanisme [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ingeniería del Transporte y Urbanismo
(EN) master's degree in Civil Engineering, specialisation in Transport Engineering and Urbanism
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Energia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de la Energía
(EN) master's degree in Energy Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Energia, en l'especialitat d'Energia Elèctrica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de la Energía, en la especialidad de Energía Eléctrica
(EN) master's degree in Energy Engineering, specialisation in Electrical Energy
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Energia, en l'especialitat d'Energia Tèrmica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de la Energía, en la especialidad de Energía Térmica
(EN) master's degree in Energy Engineering, specialisation in Thermal Energy
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Energia, en l'especialitat d'Energies Renovables [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de la Energía, en la especialidad de Energías Renovables
(EN) master's degree in Energy Engineering, specialisation in Renewable Energies
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Energia, en l'especialitat de Gestió de l'Energia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de la Energía, en la especialidad de Gestión de la Energía
(EN) master's degree in Energy Engineering, specialisation in Energy Management
(CA) màster universitari en Enginyeria de l'Esport [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería del Deporte
(EN) master's degree in Sports Engineering
Nota: Màster ofert per al curs 2016-2017.
(CA) màster universitari en Enginyeria de Mines [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Minas
(EN) master's degree in Mining Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria de Semiconductors i Disseny Microelectrònic [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Semiconductores y Diseño Microelectrónico
(EN) bachelor's degree in Semiconductor Engineering and Microelectronic Design
(CA) màster universitari en Enginyeria de Sistemes Aeris no Tripulats (Drons) [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados (Drones)
(EN) master's degree in Unmanned Aircraft Systems Engineering (Drones)
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos i Electrónica Industrial
(EN) master's degree in Automatic Systems Engineering and Industrial Electronics
(CA) màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, en l'especialitat de Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial, en la especialidad de Gestión Óptima de la Energía Eléctrica
(EN) master's degree in Automatic Systems Engineering and Industrial Electronics, specialisation in Optimal Management of Electrical Energy
(CA) màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, en l'especialitat de Sistemes Intel·ligents [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial, en la especialidad de Sistemas Inteligentes
(EN) master's degree in Automatic Systems Engineering and Industrial Electronics, specialisation in Intelligent Systems
(CA) màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial, en l'especialitat de Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería de Sistemas Automáticos y Electrónica Industrial, en la especialidad de Tecnologías de la Producción y Automatización Avanzadas
(EN) master's degree in Automatic Systems Engineering and Industrial Electronics, specialisation in Advanced Production and Automation Technologies