Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Geológica y de Minas
(EN) master's degree in Geological and Mining Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines, en l'especialitat d'Enginyeria Ambiental [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Geológica y de Minas, en la especialidad de Ingeniería Ambiental
(EN) master's degree in Geological and Mining Engineering, specialisation in Environmental Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines, en l'especialitat d'Enginyeria del Terreny [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Geológica y de Minas, en la especialidad de Ingeniería del Terreno
(EN) master's degree in Geological and Mining Engineering, specialisation in Geotechnical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines, en l'especialitat de Recursos Minerals i Energètics [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Geológica y de Minas, en la especialidad de Recursos Minerales y Energéticos
(EN) master's degree in Geological and Mining Engineering, specialisation in Mineral and Energy Resources
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial
(EN) master's degree in Industrial Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Automàtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Automática
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Automatic Control
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Elèctrica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Eléctrica
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Electrical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Electrònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Electrónica
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Electronic Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Energia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Energía
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Energy
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat d'Organització Industrial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Organización Industrial
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Industrial Scheduling
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Biomaterials Fibrosos [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Biomateriales Fibrosos
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Fibrous Biomaterials
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Biomèdica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Biomédica
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Biomedical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Construcció i Estructures [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Construcción y Estructuras
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Construction and Structures
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Materials [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Materiales
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Materials
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Mecànica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Mecánica
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Mechanics
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Química [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Química
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Chemistry
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Termoenergètica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Termoenergética
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Thermal Energetics
(CA) màster universitari en Enginyeria Industrial, en l'especialitat de Tèxtils Tècnics i Estructures Multifuncionals [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Industrial, en la especialidad de Textiles Técnicos y Estructuras Multifuncionales
(EN) master's degree in Industrial Engineering, specialisation in Technical Textiles and Multifunctional Structures
(CA) màster universitari en Enginyeria Informàtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Informática
(EN) master's degree in Informatics Engineering
MEI
(CA) màster universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora, en l'especialitat de Aplicacions en Salut i Biomedicina [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Interdisciplinaria e Innovadora, en la especialidad en Aplicaciones en Salud y Biomedicina
(EN) master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering, specialisation in Healthcare and Biomedical Applications
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.