Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora, en l'especialitat de Sistemes Avançats de Producció [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Interdisciplinaria e Innovadora, en la especialidad de Sistemas Avanzados de Producción
(EN) master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering, specialisation in Advanced Manufacturing Systems
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora, en l'especialitat de Sistemes Eficients [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Interdisciplinaria e Innovadora, en la especialidad de Sistemas Eficientes
(EN) master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering, specialisation in Efficient Systems
Nota: Màster que s'impartirà a partir del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria Marina [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Marina
(EN) master's degree in Marine Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, en l'especialitat de Disseny de Iots i Embarcacions d'Esbarjo [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Naval y Oceánica, en la especialidad de Diseño de Yates y Embarcaciones de Recreo
(EN) master's degree in Naval Architecture and Ocean Engineering, specialisation in Yacht and Pleasure Craft Design
Nota: Estudis que s'imparteixen a partir del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, en l'especialitat de Energies Oceàniques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Naval y Oceánica, en la especialidad de Energías Oceánicas
(EN) master's degree in Naval Architecture and Ocean Engineering, specialisation in Ocean Energies
Nota: Estudis que s'imparteixen a partir del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Enginyeria Nuclear [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Nuclear
(EN) master's degree in Nuclear Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Química [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química
(EN) master's degree in Chemical Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Química, en l'especialitat d'Enginyeria de Processos Químics Sostenibles [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química, en la especialidad de Ingeniería de Procesos Químicos Sostenibles
(EN) master's degree in Chemical Engineering, specialisation in Green Chemical Process Engineering
Nota: Màster que s'imparteix des del curs acadèmic 2019-2020.
(CA) màster universitari en Enginyeria Química, en l'especialitat d'Enginyeria Intel·ligent de Polímers [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química, en la especialidad de Ingeniería Inteligente de Polímeros
(EN) master's degree in Chemical Engineering, specialisation in Smart Polymer Engineering
(CA) màster universitari en Enginyeria Química, en l'especialitat de Biotecnologia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química, en la especialidad de Biotecnología
(EN) master's degree in Chemical Engineering, specialisation in Biotechnology
(CA) màster universitari en Enginyeria Química, en l'especialitat de Polímers i Biopolímers [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química, en la especialidad de Polímeros y Biopolímeros
(EN) master's degree in Chemical Engineering, specialisation in Polymers and Biopolymers
(CA) màster universitari en Enginyeria Química, en l'especialitat de Processos Químics [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Química, en la especialidad de Procesos Químicos
(EN) master's degree in Chemical Engineering, specialisation in Chemical Processes
(CA) màster universitari en Enginyeria Tèrmica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Térmica
(EN) master's degree in Thermal Engineering
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(CA) màster universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Ingeniería Textil y Papelera
(EN) master's degree in Textile and Paper Engineering
Nota: Màster ofert per al curs 2016-2017.
(CA) màster universitari en Estadística i Investigació Operativa [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estadística e Investigación Operativa
(EN) master's degree in Statistics and Operations Research
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona
MBArch
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat d'Arquitectura, Energia i Medi Ambient [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Architecture, Energy and Environment
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat d'Estructures en l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Estructuras en la Arquitectura
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Architectural Structures
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat d'Innovació Tecnològica en l'Arquitectura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Innovación Tecnológica en la Arquitectura
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Technological Innovation in Architecture
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat d'Urbanisme [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Urbanismo
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Urbanism
MBArch