Llistat alfabètic

S'han trobat 211 resultats.

(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat de Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Urban and Architectural Management and Valuation
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat de Projecte Contemporani [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Proyecto Contemporáneo
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Contemporary Design
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat de Projecte, Procés i Programació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Proyecto, Proceso y Programación
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Design, Process and Programming
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat de Restauració i Rehabilitació Arquitectònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Restauración y Rehabilitación Arquitectónica
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Architectural Restoration and Rehabilitation
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, en l'especialitat de Teoria, Història i Cultura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona, en la especialidad de Teoría, Historia y Cultura
(EN) master's degree in Advanced Studies in Architecture-Barcelona, specialisation in Theory, History and Culture
MBArch
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), en l'especialitat de Direcció dArt en Disseny [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (MBDesign), en la especialidad de Dirección de Arte en Diseño
(EN) master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign), specialisation in Art Direction in Design
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), en l'especialitat de Disseny Contemporani [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (MBDesign), en la especialidad de Diseño Contemporáneo
(EN) master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign), specialisation in Contemporary Design
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), en l'especialitat de Disseny, Innovació i Tecnologia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (MBDesign), en la especialidad de Diseño, Innovación y Tecnología
(EN) master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign), specialisation in Design, Innovation and Technology
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), en l'especialitat de Enginyeria del Disseny Industrial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (MBDesign), en la especialidad de Ingeniería del Diseño Industrial
(EN) master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign), specialisation in Industrial Design Engineering
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), en l'especialitat de Recerca en Disseny [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios Avanzados en Diseño-Barcelona (MBDesign), en la especialidad de Investigación en Diseño
(EN) master's degree in Advanced Studies in Design-Barcelona (MBDesign), specialisation in Design Research
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía
(EN) master's degree in Womens, Gender and Citizenship Studies
(CA) màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, en l'especialitat de Dones, Treballs i Polítiques Públiques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, en la especialidad de Mujeres, Trabajos y Políticas Públicas
(EN) master's degree in Women, Gender and Citizenship Studies, specialisation in Women, Work and Public Policy
(CA) màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, en l'especialitat de Teoria, Crítica i Cultura [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, en la especialidad de Teoría, Crítica y Cultura
(EN) master's degree in Women, Gender and Citizenship Studies, specialisation in Theory, Criticism and Culture
(CA) màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
(EN) master's degree in Secondary and Upper Secondary Education, Vocational Training and Foreign Language Teaching
(CA) màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, en l'especialitat de Formació Professional (Tecnologies Industrials) [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Formación Profesional (Tecnologías Industriales)
(EN) master's degree in Secondary and Upper Secondary Education, Vocational Training and Foreign Language Teaching, specialisation in Vocational Training
(CA) màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, en l'especialitat de Matemàtiques [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Matemáticas
(EN) master's degree in Secondary and Upper Secondary Education, Vocational Training and Foreign Language Teaching, specialisation in Mathematics
(CA) màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, en l'especialitat de Tecnologia [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Tecnología
(EN) master's degree in Secondary and Upper Secondary Education, Vocational Training and Foreign Language Teaching, specialisation in Technology
(CA) màster universitari en Fotònica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Fotónica
(EN) master's degree in Photonics
(CA) màster universitari en Geomàtica i Navegació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Geomática y Navegación
(EN) master's degree in Geomatics and Navigation
GNA
(CA) màster universitari en Gestió d'Empreses de Tecnologia i d'Enginyeria [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería
(EN) master's degree in Technology and Engineering Management
Nota: Màster ofert per al curs 2016-2017.