Llistat alfabètic

S'han trobat 27 resultats.

(CA) professor honorari / professora honorària [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor honorario/ profesora honoraria
(EN) honorary professor
(CA) professor lector / professora lectora [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor lector / profesora lectora
(EN) assistant professor
(CA) professor titular d'escola universitària / professora titular d'escola universitària [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor titular de escuela universitària / profesora titular de escuela universitaria
(EN) university school associate professor
TEU
(CA) professor visitant / professora visitant [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor visitante/ profesora visitante
(EN) visiting lecturer
(CA) professorat dels cossos docents universitaris [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesorado de los cuerpos docentes universitarios
(EN) academic staff
(CA) programa de doctorat [Termes generals]
(ES) programa de doctorado
(EN) doctoral programme
(CA) Propietats Dinàmiques i no Lineals de Materials i Sistemes Fotònics, Elèctrics i Biològics [Centres i grups de recerca]
(ES) Propiedades Dinámicas y no Lineales de Materiales y Sistemas Fotónicos, Eléctricos y Biológicos
(EN) Non-Linear Dynamic Properties of Photonic, Electrical and Biological Materials and Systems