Llistat alfabètic

S'han trobat 29 resultats.

(ES) profesor emérito / profesora emérita [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor emèrit / professora emèrita
(EN) emeritus professor
(ES) profesor honorario/ profesora honoraria [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor honorari / professora honorària
(EN) honorary professor
(ES) profesor lector / profesora lectora [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor lector / professora lectora
(EN) assistant professor
(ES) profesor titular de escuela universitària / profesora titular de escuela universitaria [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor titular d'escola universitària / professora titular d'escola universitària
(EN) university school associate professor
TEU
(ES) profesor visitante/ profesora visitante [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor visitant / professora visitant
(EN) visiting lecturer
(ES) profesorado de los cuerpos docentes universitarios [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professorat dels cossos docents universitaris
(EN) academic staff
(ES) programa de doctorado [Termes generals]
(CA) programa de doctorat
(EN) doctoral programme
(ES) Propiedades Dinámicas y no Lineales de Materiales y Sistemas Fotónicos, Eléctricos y Biológicos [Centres i grups de recerca]
(CA) Propietats Dinàmiques i no Lineals de Materials i Sistemes Fotònics, Elèctrics i Biològics
(EN) Non-Linear Dynamic Properties of Photonic, Electrical and Biological Materials and Systems
(ES) PTGAS [sigla] [Comunitat UPC]
sin. personal técnico de gestión y administración y servicios
(CA) personal tècnic, de gestió i administració i serveis; PTGAS
(EN) PTGAS [sigla]
Col·lectiu de la comunitat universitària encarregat de donar suport a la universitat, assessorar-la i assistir-la, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució dels fins i objectius universitaris. Està constituït pel personal funcionari i pel personal en règim de contracte laboral.